Dlážděný chodník skrze parčík k tramvajové zastávce Židovský hřbitov
nevítězný

Černovice z ul. Turgeněvova jsou propojeny s Židenicemi lávkou nad ul. Ostravskou do ul. Nezamyslova. Po levé straně ul. Nezamyslova ve směru do centra města není chodník. Když jde člověk z Černovic na zastávku \"Židenický hřbitov\" (tram. č. 8) má na vybranou možnosti:
1. - projít po prošlapané nezpevněné stezce skrze parčík (parc. 386/1 a 386/3), v případě špatného počasí je tam bláto a kluzko, hrozí úraz. MČ Židenice situaci řeší cedulí, že se cesta v zimě neudržuje.
2. - na zastávku lze dojít podél plotu firmy SIKO v blízkosti tram. kolejí. To je zakázáno ale není chodci respektováno (kdo by se plácal v blátě, když může jít po štěrku).
3. - na zastávku se lze dostat i po chodníku, je ale nutné dvakrát přejít ulici Nezamyslova - komplikace pro skupiny dětí, popř. méně mobilní seniory.

Navrhuji proto chodník v délce cca 100 metrů k zastávce v trase prošlapané stezky na parc. 386/1 a 386/3. Šířka 150 cm (možnost míjení kočárků), Pás vodicích dlaždic pro nevidomé vítán.Veřejný přínos projektu: Projekt poslouží k zvýšení bezpečnosti a komfortu všem chodcům.

Navrhovatel:
Jan Račanský
Název:
Dlážděný chodník skrze parčík k tramvajové zastávce Židovský hřbitov
Lokalita:
Brno - Židenice
Rozpočet:
618 000 Kč
Tématická oblast:
Senioři, Děti, Doprava, Jiné: bezpečnost
Délka realizace:
1 měsíc
Počet líbí se mi:
901
Status:
nevítězný
Posouzení proveditelnosti (Více informací)
Majetkový odbor
Odbor investiční
Odbor dopravy
Odbor územního plánování a rozvoje
útvar MMB pro oblast Smart City
MČ Brno - Židenice
Rozpočet projektu - návrh
Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
dlážděný chodník cca 100 metrů 1 120 000 120 000
rezerva na realizaci 1 468 000 468 000
Cena projektové dokumentace celkem: 1 12 000 12 000
údržba, čištění 3 6 000 18 000
Cena celkem: 618 000 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt Odůvodnění Závěr
Majetkový odbor Majetek města proveditelný
Odbor investiční Navýšit náklady na přípravu a realizaci. Nutný územní souhlas. proveditelný s úpravami
Odbor dopravy proveditelný
Odbor územního plánování a rozvoje Jedná se o obnovu stávající cesty v ploše zeleně. proveditelný
útvar MMB pro oblast Smart City Projekt je v souladu se Strategií pro Brno, a to v prioritě: KVALITA ŽIVOTA, Řešení dopravy, ochrana centra před nadměrnou dopravou, parkování proveditelný
MČ Brno - Židenice proveditelný