Dlážděný chodník skrze parčík k tramvajové zastávce Židovský hřbitov
nevítězný
Jan Račanský
618 000 Kč (navržený)
Senioři
Brno - Židenice
2017
901 líbí se mi
199 hlasů

Černovice z ul. Turgeněvova jsou propojeny s Židenicemi lávkou nad ul. Ostravskou do ul. Nezamyslova. Po levé straně ul. Nezamyslova ve směru do centra města není chodník. Když jde člověk z Černovic na zastávku \"Židenický hřbitov\" (tram. č. 8) má na vybranou možnosti:
1. - projít po prošlapané nezpevněné stezce skrze parčík (parc. 386/1 a 386/3), v případě špatného počasí je tam bláto a kluzko, hrozí úraz. MČ Židenice situaci řeší cedulí, že se cesta v zimě neudržuje.
2. - na zastávku lze dojít podél plotu firmy SIKO v blízkosti tram. kolejí. To je zakázáno ale není chodci respektováno (kdo by se plácal v blátě, když může jít po štěrku).
3. - na zastávku se lze dostat i po chodníku, je ale nutné dvakrát přejít ulici Nezamyslova - komplikace pro skupiny dětí, popř. méně mobilní seniory.

Navrhuji proto chodník v délce cca 100 metrů k zastávce v trase prošlapané stezky na parc. 386/1 a 386/3. Šířka 150 cm (možnost míjení kočárků), Pás vodicích dlaždic pro nevidomé vítán.


VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Projekt poslouží k zvýšení bezpečnosti a komfortu všem chodcům.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
dlážděný chodník cca 100 metrů 1 120 000 120 000
rezerva na realizaci 1 468 000 468 000
Cena projektové dokumentace celkem: 1 12 000 12 000
údržba, čištění 3 6 000 18 000
Cena celkem: 618 000 Kč

Posouzení proveditelnosti