Veřejný gril v Zamilcu
nevítězný
Tomáš Vaľko
798 200 Kč
Zábava
Brno - Řečkovice a Mokrá hora
6 měsíců
316 líbí se mi

Vybudování veřejného grilu s posezením, stolem a přístřeškem. Místo pro setkávání a trávení volného času v přírodě.

Zamilovaný hájek je krásná odpočinková lokalita, ve které již dnes existují ohniště. Chybí tu ale zázemí jako sezení, stůl nebo přístřešek. Proto navrhuji vybudování veřejného grilu na dřevo či uhlí a lavice se stolem. To všechno pod přístřeškem pro možnost grilování v horším počasí.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Mladí, rodiny i důchodci budu moci trávit volný čas v přírodě.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Altán 3x3m 1 400 000 400 000
Stol 1 30 000 30 000
Lavice 2 21 000 42 000
Betonový zdený gril 1 30 000 30 000
Stavební příprava 1 100 000 100 000
Cena projektové dokumentace celkem: 1 106 200 106 200
Revize a úrdžba 3 30 000 90 000
Cena celkem: 798 200 Kč

Posouzení proveditelnosti

Subjekt Odůvodnění Závěr
útvar MMB pro oblast Smart City Ve Strategii pro Brno (2007) je projekt v souladu s prioritou KVALITA ŽIVOTA, s opatřením 3.1.5 Zlepšení kvality veřejných prostranství a vybraných složek životního prostředí. V nově připravované strategii #brno2050 je projekt v souladu s hodnotou SOUDRŽNÉ A RESPEKTUJÍCÍ. proveditelný
Majetkový odbor majetek města proveditelný
Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství Umístění grilu musí být min. 50 m od kraje okolního lesního pozemku. Z toho důvodu navrhujeme umístění pouze 1 grilu, resp. grilovacího místa. proveditelný
Odbor územního plánování a rozvoje V nezastavěném území dle § 18 odst. 5 stavebního zákona je možné, mimo jiné, umístit stavby zlepšující podmínky pro využití cestovního ruchu a rekreace. Vzhledem k tomu, že se stavba bude nacházet v území, které je dle Územního plánu města Brna součástí plochy vodní a hospodářské a je využívána jako poldr, pak doporučujeme, aby byl projekt navržen jako drobný inventář veřejného prostoru, a vzhledem k povaze využití ploch v dotčeném území ideálně také jako demontovatelný (kvůli potřebám rozlivu vody). proveditelný s úpravami
Odbor investiční proveditelný
MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora proveditelný