Veřejný gril v Zamilcu
nevítězný

Vybudování veřejného grilu s posezením, stolem a přístřeškem. Místo pro setkávání a trávení volného času v přírodě.

Zamilovaný hájek je krásná odpočinková lokalita, ve které již dnes existují ohniště. Chybí tu ale zázemí jako sezení, stůl nebo přístřešek. Proto navrhuji vybudování veřejného grilu na dřevo či uhlí a lavice se stolem. To všechno pod přístřeškem pro možnost grilování v horším počasí.


Veřejný přínos projektu: Mladí, rodiny i důchodci budu moci trávit volný čas v přírodě.

Navrhovatel:
Tomáš Vaľko
 
Kontaktovat navrhovatele
Název:
Veřejný gril v Zamilcu
Lokalita:
Brno - Řečkovice a Mokrá hora
Rozpočet:
798 200 Kč
Tématická oblast:
Zábava
Délka realizace:
6 měsíců
Počet líbí se mi:
316
Status:
nevítězný
Posouzení proveditelnosti (Více informací)
útvar MMB pro oblast Smart City
Majetkový odbor
Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství
Odbor územního plánování a rozvoje
Odbor investiční
MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora
Rozpočet projektu - návrh
Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Altán 3x3m 1 400 000 400 000
Stol 1 30 000 30 000
Lavice 2 21 000 42 000
Betonový zdený gril 1 30 000 30 000
Stavební příprava 1 100 000 100 000
Cena projektové dokumentace celkem: 1 106 200 106 200
Revize a úrdžba 3 30 000 90 000
Cena celkem: 798 200 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt Odůvodnění Závěr
útvar MMB pro oblast Smart City Ve Strategii pro Brno (2007) je projekt v souladu s prioritou KVALITA ŽIVOTA, s opatřením 3.1.5 Zlepšení kvality veřejných prostranství a vybraných složek životního prostředí. V nově připravované strategii #brno2050 je projekt v souladu s hodnotou SOUDRŽNÉ A RESPEKTUJÍCÍ. proveditelný
Majetkový odbor majetek města proveditelný
Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství Umístění grilu musí být min. 50 m od kraje okolního lesního pozemku. Z toho důvodu navrhujeme umístění pouze 1 grilu, resp. grilovacího místa. proveditelný
Odbor územního plánování a rozvoje V nezastavěném území dle § 18 odst. 5 stavebního zákona je možné, mimo jiné, umístit stavby zlepšující podmínky pro využití cestovního ruchu a rekreace. Vzhledem k tomu, že se stavba bude nacházet v území, které je dle Územního plánu města Brna součástí plochy vodní a hospodářské a je využívána jako poldr, pak doporučujeme, aby byl projekt navržen jako drobný inventář veřejného prostoru, a vzhledem k povaze využití ploch v dotčeném území ideálně také jako demontovatelný (kvůli potřebám rozlivu vody). proveditelný s úpravami
Odbor investiční proveditelný
MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora proveditelný