Veřejný přístup k řece Svratce
v realizaci
Tomáš Němec
498 000 Kč (navržený)
Jiné
Brno - Komín
2018
62 líbí se mi (podpořen podpisovým archem)
1968 hlasů
Kancelář participace

Umožnit snadný a bezpečný přístup k hladině řeky vybudováním pevné břehové hrany a přístupových schůdků.

Martinské putování a Světélka na řece jsou tradiční putovní akce pořádané v Brně-Komíně pro rodiny s dětmi, seniory a všechny kdo se rád projde a na vytyčené trase plní úkoly, kvízy ap..
Jedním z míst-úkolů je pouštění lodiček/světélek na řece Svratce a právě zde bychom potřebovali vybudovat bezpečný přístup k vodě.
Umístění a foto viz příloha

Hlasovací video

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Vybudování schodů/madla a pevné břehové hrany pro veřejný a bezpečný přístup k vodě s možností pouštění lodiček na hladinu řeky, případně plavání-vstup do vody.
Uživatelem je široká veřejnost.
Využití je celoroční.

Deník projektu

Datum Popis
únor 2019 Schválení rozpočtového opatření a realizátora projektu: Kancelář participace.
únor 2019 Probíhá geodetické zaměření, které poslouží jako podklad pro zpracování projektové dokumentace.
duben 2019 Probíhá komunikace s příslušným stavebním úřadem.
květen 2019 Na schůzce s navrhovatelem, v místě plánovaného přístupu k řece, došlo k dohodě o budoucí podobě přístupu, tak aby byl v souladu s požadavky stavebního úřadu.
červen 2019 Je vytvořená vizualizace, která je konzultována se stavebním úřadem a Povodím Moravy, s.p.
červenec 2019 Je dokončena projektová dokumentace.
srpen 2019 Připravuje se výběrové řízení na zhotovitele.
září 2019 Probíhá výběrové řízení na zhotovitele.
říjen 2019 Do výběrového řízení se nepřihlásila žádná stavební společnost. Bude nutné opět provést výběrové řízení.
listopad 2019 Bylo vypsáno druhé výběrové řízení.
prosinec 2019 Do druhého výběrového řízení se přihlásila pouze jedna společnost, která překročila finanční limit.
leden 2020 Do volených orgánů města Brna bude předložen materiál na navýšení alokované částky na projekt o 20 % dle platných Zásad.
únor 2020 Navýšení finančních prostředků bylo schváleno volenými orgány města Brna.
únor 2020 Bylo vypsáno výběrové řízení, nabídky mohou stavební společnosti podávat do měsíce března.
březen 2020 Byla vybrána stavební společnost, která podala nejlevnější nabídku. Výběr společnosti musí potvrdit Rada města Brna a následně bude podepsána smlouva o dílo.
duben 2020 Byla podepsána smlouva o dílo.
květen 2020 Bylo předáno staveniště. Začátek prací se však odkládá z důvodu vydatných dešťů, které zapříčinili zvýšenou hladinu řeky.
červenec 2020 Hladina řeky je stále vysoká a znemožňuje realizaci projektu předpokládaným technologickým postupem.
srpen 2020 Tento rok byl na srážky bohatý, a to zejména na Vysočině, kde řeka Svratka pramení (Žďárské vrchy). To zapříčinilo nemožnost realizace projektu, ze strany stavební společnosti.
říjen 2020 Kancelář participace se domluvila s Odborem vodního a lesního hospodářství a zemědělství, který plánuje v roce 2021 vybudovat přístup v blízkosti projektu PARO, na sloučení záměrů.
prosinec 2020 Kancelář participace zajišťuje aktualizaci potřebných kladných vyjádření dotčených orgánů.
březen 2021 Probíhá získávání potřebných vyjádření dotčených orgánů.
duben 2021 Probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby.
červen 2021 Byl vybrán zhotovitel stavby a podepsána smlouva o dílo.
září 2021 Bylo zjištěno, že v plánovaném místě stavby přístupu k řece se nachází pod povrchem hustý kořenový systém. Dendrolog doporučil posunutí stavby směrem k původnímu mostnímu sloupu.
říjen 2021 Probíhá získávání potřebných vyjádření dotčených orgánů na nové umístění schodů.

Rozpočet projektu - návrh

Posouzení proveditelnosti