Veřejný přístup k řece Svratce
v realizaci
Tomáš Němec
498 000 Kč (navržený)
Jiné
Brno - Komín
6 měsíců
62 líbí se mi (podpořen podpisovým archem)
1968 hlasů
Kancelář participace

Umožnit snadný a bezpečný přístup k hladině řeky vybudováním pevné břehové hrany a přístupových schůdků.

Martinské putování a Světélka na řece jsou tradiční putovní akce pořádané v Brně-Komíně pro rodiny s dětmi, seniory a všechny kdo se rád projde a na vytyčené trase plní úkoly, kvízy ap..
Jedním z míst-úkolů je pouštění lodiček/světélek na řece Svratce a právě zde bychom potřebovali vybudovat bezpečný přístup k vodě.
Umístění a foto viz příloha

Hlasovací video

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Vybudování schodů/madla a pevné břehové hrany pro veřejný a bezpečný přístup k vodě s možností pouštění lodiček na hladinu řeky, případně plavání-vstup do vody.
Uživatelem je široká veřejnost.
Využití je celoroční.

Deník projektu

Datum Popis
únor 2019 Schválení rozpočtového opatření a realizátora projektu: Kancelář participace.
únor 2019 Probíhá geodetické zaměření, které poslouží jako podklad pro zpracování projektové dokumentace.
duben 2019 Probíhá komunikace s příslušným stavebním úřadem.
květen 2019 Na schůzce s navrhovatelem, v místě plánovaného přístupu k řece, došlo k dohodě o budoucí podobě přístupu, tak aby byl v souladu s požadavky stavebního úřadu.
červen 2019 Je vytvořená vizualizace, která je konzultována se stavebním úřadem a Povodím Moravy, s.p.

Rozpočet projektu - návrh

Posouzení proveditelnosti