Obousměrky pro cyklisty v oblasti ÚVG
nevítězný

V oblasti ohraničené ulicemi Uvoz, Veveří a Gorkého navrhuji zobousměrnit pro cyklisty všechny jednosměrky (Čápkova, Jiráskova, Jana Uhra, Grohova, Arne Nováka a Gorkého).
Jednalo by se o úpravu spočívající v dodatkové tabulce a pikrogramech na zemi

Smyslem navrženého řešení je podpořit lokální cyklodopravu a rozhýbat přemýšlení o směřování dopravy ve městě. Chybějící infrastruktura neumožňuje volný pohyb cyklistů v zástavbě s převahou rezidentního bydlení a v okolí vysokoškolských zařízení.

Ze zkušeností ze světa je známé, že plošné obousměrné komunikační sítě pro cyklisty vedou ke zklidnění automobilové dopravy a zároveň přináší větší bezpečnost pro pohyb pěších na chodníku.
Stávající komunikace v oblasti jsou vhodné pro realizaci navržené úpravy a splňují požadavky TP č.179 Navrhování komunikací pro cyklisty (vydáno Ministerstvem dopravy 05/2017).

Během realizace opatření nebude zrušeno žádné legální parkovací místo. Projekt bude koordinován s již projektovanou rekonstrukcí ulic Gorkého a Arne Nováka a plány na rezidentní parkování. Vjezdy do obousměrek Jana Uhra a Grohova z ulice Úvoz budou omezeny jen na odbočení vpravo z existujícího cyklopruhu, stejně tak bude možné odbočit doprava z Veveří do ulice Jiráskova.


Veřejný přínos projektu: Umožnění volného pohybu cyklistů po městě.
Zklidnění automobilové dopravy.
Ochrana chodců.

Navrhovatel:
Eda Štěrbák
 
Kontaktovat navrhovatele
Název:
Obousměrky pro cyklisty v oblasti ÚVG
Lokalita:
Brno - střed
Rozpočet:
377 007 Kč
Tématická oblast:
Doprava
Délka realizace:
1 měsíc
Počet líbí se mi:
327
Status:
nevítězný
Posouzení proveditelnosti (Více informací)
Majetkový odbor
Odbor dopravy
MČ Brno - střed
Rozpočet projektu - návrh
Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
dopravní značení svislé - doplńové tabulky 50 2 000 100 000
dopravní značení vodorovné - piktogramy 100 500 50 000
informační kampań 1 77 000 77 000
Projektová dokumentace 1 115 000 115 000
údržba značení 3 11 669 35 007
Cena celkem: 377 007 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt Odůvodnění Závěr
Majetkový odbor majetek města ve správě BKOM, a.s. proveditelný
Odbor dopravy K provedení je nutné zpracovat projektovou dokumentaci a tu následně projednat především s policií. Nicméně z hlediska koncepce dopravy projektu nic nebrání. proveditelný
MČ Brno - střed proveditelný