Naučná stezka Kurta Gödela
nevítězný
Jan Pavlík
556 780 Kč
Vzdělání
Brno - střed
6 měsíců
386 líbí se mi

Cílem projektu je seznámit Brno s jedním z jeho nejvýznamějších rodáků, Kurtem Gödelem, formou naučné stezky v parku pod Husovou ulicí. Na zastaveních by byly zajímavým a zábavným způsobem uvedeny informace o jeho největších objevech a vztahu k Brnu.

Kurt Gödel byl jedním z nějvětších vědců 20. století. Jeho zaměřením byla matematika, především logika, v níž dosáhl objevů, které bývají svojí velikostí srovnávány s Einsteinovou teorií relativity. Mimo matematiku dospěl též k zásadním výsledkům ve fyzice a jeho přínos má význam i z pohledu filozofie.
Narodil se v roce 1906 v Brně. Přestože byl slavný už za svého života a jeho dílo je ve světě stále více ceněno, připomíná jej v brněnském veřejném prostoru pouze dvojice pamětních desek. Na rozdíl od mnohých jiných po něm není pojmenována ulice a je v podstatě osobou veřejně neznámou. Tuto skutečnost považuji za velmi smutnou, protože takto významný člověk by si jistě zasloužil, aby se na něj v jeho rodném městě nezapomnělo.
Lidé většinou neví, co bylo jeho přínosem a nedokážou si jeho objevy vůbec představit. K odstranění tohoto nedostatku by měla sloužit navrhovaná naučná stezka Kurta Gödela procházejcí parkem pod Husovou ulicí, který nyní nese v současnosti jméno Studánka. V něm si Kurt Gödel jako malý chlapec hrával a proto jej navrhuji přejmenovat na Park Kurta Gödela.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Charakter stezky bude vzdělávací, seznámí běžného návštěvníka parku s dílem Kurta Gödela. Snahou projektu je přimět návštěvníka k (aspoň částečnému) ocenění výsledků Kurta Gödela. Při přípravě jednotlivých informačních panelů již přislíbili spolupráci vědci z několika našich univerzit. Celý projekt by bylo možné dále rozšířit o architektonické prvky v podobě zvýraznění stezky na chodníku či umístění Gödelovy sochy na prostranství u studánky v parku.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Informační tabule s přístřeškem 10 40 000 400 000
Cena projektové dokumentace celkem: 1 36 780 36 780
oprava poničených tabulí 3 40 000 120 000
Cena celkem: 556 780 Kč

Posouzení proveditelnosti

Subjekt Odůvodnění Závěr
útvar MMB pro oblast Smart City Ve Strategii pro Brno (2007) je projekt v souladu s prioritou KVALITA ŽIVOTA, s opatřením 3.1.3 Podpora rozvoje kulturního vyžití a zachování kulturního dědictví. V nově připravované strategii #brno2050 je projekt v souladu s hodnotou ARCHITEKTONICKÁ TVÁŘ MĚSTA a KULTURNÍ MĚSTO. proveditelný
Majetkový odbor pozemky ve správě Veřejné zeleně města Brna, p.o. proveditelný
Odbor implementace evropských fondů Udržitelnost projektu financovaného z EU fondů již skončila. proveditelný
Odbor kultury proveditelný
Odbor investiční Nutný územní souhlas, ale doba přípravy a realizace reálná. proveditelný
Odbor památkové péče Plocha parku Studánka je součástí kulturní památky Denisovy sady v centru Městské památkové rezervace Brno. Informační panely je možné instalovat pouze na základě závazného stanoviska Odboru památkové péče. Podobu panelů je třeba ve fázi přípravy projektové dokumentace konzultovat s Národním památkovým ústavem proveditelný s úpravami
MČ Brno - střed proveditelný