Naučná stezka Kurta Gödela
nevítězný
Jan Pavlík
556 780 Kč (navržený)
Vzdělání
Brno - střed
2018
386 líbí se mi
937 hlasů

Cílem projektu je seznámit Brno s jedním z jeho nejvýznamějších rodáků, Kurtem Gödelem, formou naučné stezky v parku pod Husovou ulicí. Na zastaveních by byly zajímavým a zábavným způsobem uvedeny informace o jeho největších objevech a vztahu k Brnu.

Kurt Gödel byl jedním z nějvětších vědců 20. století. Jeho zaměřením byla matematika, především logika, v níž dosáhl objevů, které bývají svojí velikostí srovnávány s Einsteinovou teorií relativity. Mimo matematiku dospěl též k zásadním výsledkům ve fyzice a jeho přínos má význam i z pohledu filozofie.
Narodil se v roce 1906 v Brně. Přestože byl slavný už za svého života a jeho dílo je ve světě stále více ceněno, připomíná jej v brněnském veřejném prostoru pouze dvojice pamětních desek. Na rozdíl od mnohých jiných po něm není pojmenována ulice a je v podstatě osobou veřejně neznámou. Tuto skutečnost považuji za velmi smutnou, protože takto významný člověk by si jistě zasloužil, aby se na něj v jeho rodném městě nezapomnělo.
Lidé většinou neví, co bylo jeho přínosem a nedokážou si jeho objevy vůbec představit. K odstranění tohoto nedostatku by měla sloužit navrhovaná naučná stezka Kurta Gödela procházejcí parkem pod Husovou ulicí, který nyní nese v současnosti jméno Studánka. V něm si Kurt Gödel jako malý chlapec hrával a proto jej navrhuji přejmenovat na Park Kurta Gödela.

Hlasovací video

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Charakter stezky bude vzdělávací, seznámí běžného návštěvníka parku s dílem Kurta Gödela. Snahou projektu je přimět návštěvníka k (aspoň částečnému) ocenění výsledků Kurta Gödela. Při přípravě jednotlivých informačních panelů již přislíbili spolupráci vědci z několika našich univerzit. Celý projekt by bylo možné dále rozšířit o architektonické prvky v podobě zvýraznění stezky na chodníku či umístění Gödelovy sochy na prostranství u studánky v parku.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Informační tabule s přístřeškem 10 40 000 400 000
Cena projektové dokumentace celkem: 1 36 780 36 780
oprava poničených tabulí 3 40 000 120 000
Cena celkem: 556 780 Kč

Posouzení proveditelnosti