Revitalizace parku na Novém náměstí
nevítězný

Cílem tohoto projektu je obnova zašlé krásy jednoho z Řečkovických parků na Novém naměstí, výměna laviček, odpadkových košů, oprava chodníků, osvětlení, zvětšení travnatých ploch a důkladná péče o stávající zeleň, případně výsadba nových stromů.

Park na Novém náměstí se nachází v klidové, obytné části Řečkovic, ze všech stran je obklopen rodinnými domky. Díky jeho rozdělení na dětské hřiště a odpočinkovou část slouží nejen místním obyvatelům s malými dětmi, ale i seniorům nebo pejskařům. Díky přilehlým rodinným domům je toto náměstíčko lemováno hojným počtem parkovacích míst sloužících místním obyvatelům. Celé náměstí nebo chcete-li park je zarostlé bujnou vegetací a protkáno chodníčky. Již zmíněné dětské hřiště prošlo nedávno velkou rekonstrukcí a stále je pravidělně udržováno, zbytek ploch je ovšem na hranici své životnosti, chodníky jsou rozbité a plné děr, veškerý mobiliář je nevyhovující a nebo úplně chybí, zeleň přerostlá snad místy i nebezpečná. Záměrem tohoto projektu je zaměřit se právě na tyto nedostatky, opravit chodníky, vyměnit mobilionář jako jsou lavičky, odpadkové koše a důkladně se věnovat zeleni, případně vysadit novou, vhodnější. Cílem je vytvořit klidovou relaxační zonu napříč všemi generacemi, kde se nebude člověk bát posadit na lavičku a užívat si volných chvil s přáteli, zvětšit množství zatravněných ploch a celkově vylepšít vzhled tohoto místa.


Veřejný přínos projektu: Revitalizace parku přinese prospěch nejen místním obyvatelům s malými dětmi, seniorům, ale všem těm, kteří budou hledat chvíli k odpočinku a relaxaci.

Navrhovatel:
Rudolf Čermák
 
Kontaktovat navrhovatele
Název:
Revitalizace parku na Novém náměstí
Lokalita:
Brno - Řečkovice a Mokrá hora
Rozpočet:
2 904 000 Kč
Tématická oblast:
Zeleň
Délka realizace:
3 měsíce
Počet líbí se mi:
366
Status:
nevítězný
Posouzení proveditelnosti (Více informací)
útvar MMB pro oblast Smart City
Majetkový odbor
Odbor investiční
MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora
Rozpočet projektu - návrh
Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Oprava chodníku, nakup mobiliáře, péče o zeleň 1 2 600 000 2 600 000
Cena projektové dokumentace celkem: 1 100 000 100 000
údržba 3 68 000 204 000
Cena celkem: 2 904 000 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt Odůvodnění Závěr
útvar MMB pro oblast Smart City Ve Strategii pro Brno (2007) je projekt v souladu s prioritou KVALITA ŽIVOTA, s opatřením 3.1.5 Zlepšení kvality veřejných prostranství a vybraných složek životního prostředí. V nově připravované strategii #brno2050 je projekt v souladu s hodnotou PŘÍRODA VE MĚSTĚ. proveditelný
Majetkový odbor majetek města proveditelný
Odbor investiční proveditelný
MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora proveditelný