Schody z ulice Preslova k bytovkám na ulici Neumannové

NEPROVEDITELNÝ

Tento projekt byl posouzen jako neproveditelný. Zdůvodnění naleznete na konci této stránky.

Navrhuji rekonstrukci občany amatérsky zřízeného schodiště z Preslové k bytovkám na Neumannové ulici které již mnoho let používají občané jednak z bytovek a pak dále maminky s dětmi z celého okolí, kde touto zkratkou vodí děti do školy na Hroznové. Schodiště z hlíny a rozpadlého betonu vždy někdo vyspraví dřevěnými laťkami zajištěnými železy které nebezpečně trčí i nad jednotlivé stupně.. Naprosto chybí madlo, stupnice neodpovídají stavebním normám. Současný stav jsem nafotografoval. Schdiště se nachází u cihlové zdi vily Stiassiny.


Veřejný přínos projektu: Odstranění hrubých závad na nynějším amatérsky a občany zřízeného schodiště a tím zvýšení bezpečnosti a snížení možnosti vážného úrazu pro občany používající toto schodiště jako
zkratku při cestě k bytovkám na Neumannové ulici od stanice MHD. Dále zvýšení bezpečnosti pro děti ze širokého okolí které zkratku používají při cestě do školy na ulici Hroznové. Schodiště tak bezpečně propojí již hotový pěší průchod mezi ulicemi Bohuslava Martinů a Preslovou s další ulicí a to Neumannovou (Projektované schodiště je téměř naproti ústí průchodu Bohuslava Martinů – Preslova a navíc se dá projít dalším průchodem až na ulici Barvičovu).

Navrhovatel:
Jiří Holcner
Název:
Schody z ulice Preslova k bytovkám na ulici Neumannové
Lokalita:
Brno - střed
Rozpočet:
66 000 Kč
Tématická oblast:
Děti, Doprava, Jiné: viz popis
Délka realizace:
1 měsíc
Počet líbí se mi:
471
Status:
neproveditelný
Posouzení proveditelnosti (Více informací)
Majetkový odbor
Rozpočet projektu
Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Schody a madlo 1 60 000 60 000
Cena projektové dokumentace celkem: 1 6 000 6 000
provozní náklady 3 0 0
Cena celkem: 66 000 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt Odůvodnění Závěr
Majetkový odbor Nejedná se o majetek města, pouze nepatrná část zeleně od ul. Preslova je v majetku města - na této části schody nejsou (jedná se o přístup z chodníku ke stávajícím schodům). neproveditelný