Zámecké hřiště v Zámeckém parku
v realizaci
Kateřina Richterová
2 990 000 Kč (navržený)
Děti
Brno - Medlánky
12 měsíců
359 líbí se mi
1703 hlasů
Kancelář participace

Zámecký park v Medlánkách si zaslouží dětské hřiště odpovídající jeho kráse, umístění i významu. Projekt dětského hřiště na míru umožní tematické propojení dětského hřiště se samotným parkem a zároveň zajistí revitalizaci již dosluhujících prvků.

Zámecký park je vyhlášenou zelenou památkou, kterých není po Brně mnoho. Jeho součástí je i dětské hřiště, které jako jediné v Medlánkách poskytuje plný stín přes léto díky unikátnímu umístění. Park kromě stínu nabízí i nepřeberné druhy fauny a flóry k pozorování a poznávání.
Dětské prvky v parku se doplňovaly léta a již léta slouží, čemuž odpovídá i jejich stav na hranici životnosti. Prvky se doplňovaly postupně a proto netvoří žádný funkční celek a do parku nepřináší ani zdaleka tolik podnětů, jako by hřiště tomuto prostoru na míru mohlo dát.
Cílem tohoto projektu je tedy celková revitalizace prostoru hřiště, tématické sjednocení s ohledem na jeho umístění a posun na odpovídající úroveň herních prvků. Prvky by mohly nést environmentální i historickou vzdělávací funkci a poskytnout tak další rozměr rekreace rodičů i dětí v tomto prostoru. Tematická provázanost s rostlinnými a zvířecími obyvateli parku se nabízí jako vhodná linka, která by mohla nové hřiště spojit s jeho unikátním okolím.

Hlasovací video

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Projekt poslouží hlavně dětem, jejich maminkám, tatínkům, prarodičům a potažmo všem hravým nejen medlaňákům.

Deník projektu

Datum Popis
únor 2019 Schválení rozpočtového opatření a realizátora projektu: Kancelář participace.
únor 2019 Probíhá geodetické zaměření, které poslouží jako podklad pro zpracování projektové dokumentace.
březen 2019 Připravuje se výběrové řízení na zhotovitele.

Rozpočet projektu - návrh

Posouzení proveditelnosti