Zámecké hřiště v Zámeckém parku

Zámecký park v Medlánkách si zaslouží dětské hřiště odpovídající jeho kráse, umístění i významu. Projekt dětského hřiště na míru umožní tematické propojení dětského hřiště se samotným parkem a zároveň zajistí revitalizaci již dosluhujících prvků.

Zámecký park je vyhlášenou zelenou památkou, kterých není po Brně mnoho. Jeho součástí je i dětské hřiště, které jako jediné v Medlánkách poskytuje plný stín přes léto díky unikátnímu umístění. Park kromě stínu nabízí i nepřeberné druhy fauny a flóry k pozorování a poznávání.
Dětské prvky v parku se doplňovaly léta a již léta slouží, čemuž odpovídá i jejich stav na hranici životnosti. Prvky se doplňovaly postupně a proto netvoří žádný funkční celek a do parku nepřináší ani zdaleka tolik podnětů, jako by hřiště tomuto prostoru na míru mohlo dát.
Cílem tohoto projektu je tedy celková revitalizace prostoru hřiště, tématické sjednocení s ohledem na jeho umístění a posun na odpovídající úroveň herních prvků. Prvky by mohly nést environmentální i historickou vzdělávací funkci a poskytnout tak další rozměr rekreace rodičů i dětí v tomto prostoru. Tematická provázanost s rostlinnými a zvířecími obyvateli parku se nabízí jako vhodná linka, která by mohla nové hřiště spojit s jeho unikátním okolím.


Veřejný přínos projektu: Projekt poslouží hlavně dětem, jejich maminkám, tatínkům, prarodičům a potažmo všem hravým nejen medlaňákům.

Navrhovatel:
Kateřina Richterová
 
Kontaktovat navrhovatele
Název:
Zámecké hřiště v Zámeckém parku
Lokalita:
Brno - Medlánky
Rozpočet:
2 990 000 Kč
Tématická oblast:
Děti
Délka realizace:
12 měsíců
Počet líbí se mi:
320
Status:
získal podporu
Posouzení proveditelnosti (Více informací)
útvar MMB pro oblast Smart City
Majetkový odbor
Odbor územního plánování a rozvoje
Odbor investiční
Odbor životního prostředí
Rozpočet projektu - návrh
Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Vybudování hřiště na míru 1.část (prvky) 1 2 000 000 2 000 000
Vybudování hřiště na míru 2.část (zemní práce, osázení) 1 600 000 600 000
Projektová dokumentace 1 300 000 300 000
Údržba a revize 3 30 000 90 000
Cena celkem: 2 990 000 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt Odůvodnění Závěr
útvar MMB pro oblast Smart City posouzení probíhá
Majetkový odbor posouzení probíhá
Odbor územního plánování a rozvoje posouzení probíhá
Odbor investiční posouzení probíhá
Odbor životního prostředí posouzení probíhá