Čistější vzduch v Brně snadno a rychle
nevítězný

Brno patří k zasaženým městům znečištěním smogem, proč alespoň částečně nezlepšit ovzduší v Brně speciálním průhledným nátěrem na budovy, který čistí vzduch přirozenou chemickou reakcí? Navíc chrání povrchy, proti plísním, bakteriím....

Speciálním nátěrem by byla opatřena fasáda budovy ZŠ Brno Hudcova 35, kde je velké znečištění ovzduší.
Nátěrů existuje mnoho druhů, jak například jedna modifikace funguje?
fotokatalytický nátěr obsahující oxid titaničitý dokáže přeměnit některé druhy znečištění ovzduší v neškodné látky.
V tomto případě se jedná o oxidy dusíky (NOx). Ty patří mezi nejnebezpečnější složku smogu. Ukázalo se, že za ideálních povětrnostních podmínek dokáže takový nátěr zbavit danou oblast až 42 % znečištění oxidy dusíku.

Toto řešení jistě není všespásné a nikdy nenahradí chybějící stromy, či zelené fasády na stěnách budov, ale alespoň částečně snižuje vysokou míru znečištění.
Další modifikace nátěrů pak zabraňuje sprejerům v poškození fasády a čistí vzduch od plísní a bakterií..
Tímto nátěrem je tedy možné ušetřit obrovské finanční náklady, které vznikají díky sprejerům a také na lidském zdravý a ty jsou vždy nevyčíslitelné.
Představuji si Brno v budoucnu, jako čisté, zelené město, kde zeleň a speciální nátěry na betonových zdech a budovách, pomáhá snižovat stupeň znečištění, jemuž jsme v Brně vystavováni.
Když uvážíme kolik je v Brně betonových ploch, je tato možnost dost zajímavá ke zvážení!


Veřejný přínos projektu: Projekt slouží nejenom jako symbolické gesto občanům města Brna, kterým nejenom tímto krokem dává najevo, že na kvalitě ovzduší, mu záleží a podniká proto i patřičné kroky a také jako inspirace do budoucna, kdy by mohli být touto průhlednou, odolnou vrstvou ošetřeny větší plochy v centru měst, kde je znečištění největší problém.

Navrhovatel:
Zdeněk Herblich
 
Kontaktovat navrhovatele
Název:
Čistější vzduch v Brně snadno a rychle
Lokalita:
Brno - Medlánky
Rozpočet:
2 999 000 Kč
Tématická oblast:
Zdraví
Délka realizace:
3 měsíce
Počet líbí se mi:
347
Status:
nevítězný
Posouzení proveditelnosti (Více informací)
MČ Brno - Medlánky
Rozpočet projektu - návrh
Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
nátěr 1 2 409 000 2 409 000
práce 1 300 000 300 000
propagace-reklama 1 40 000 40 000
Cena projektové dokumentace celkem: 1 100 000 100 000
případná údržba 3 50 000 150 000
Cena celkem: 2 999 000 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt Odůvodnění Závěr
MČ Brno - Medlánky proveditelný