Pumptrack pod Pekárnou
v realizaci
Jakub Vodička
2 990 000 Kč
Sport
Brno - Bystrc
3 měsíce
957 líbí se mi

Pumptrack je univerzální sportoviště vhodné pro širokou veřejnosti. V lokalitě mezi ulicí Štouračovou a přírodní rezervací Pekárna navazuje na vybudovaný dirtpark Bystrc a rozšiřuje jeho využití pro všechny sportovce od malých dětí po zdatné borce.

Pumptrack je velmi oblíbená sportovní disciplína. Na dráze skládající se z boulí a klopených zatáček se jezdec pohybuje tzv. pumpováním (pohyb těžiště nahoru a dolů). Jízda na pumptracku je jednoduchá a zvládne ji i úplný začátečník. Naopak zkušenější jezdci zde mohou zdokonalovat svojí techniku a fyzickou kondici. Naše varianta počítá s asfaltovým povrchem. Pumptracková dráha tedy bude vhodná pro jízdu na kole, skateboardu, in line bruslích, koloběžkách nebo dětských odrážedlech.
Samotná realizace začíná prací z hlínou. Celá dráha se musí nejdříve ,, vymodelovat\\\" . Na zhutněnou hlínu, která již v podstatě udává tvary pumptracku se následně položí tenká vrstva asfaltu. Ten nejen že mnohonásobně rozšíří využití, ale také zajistí téměř nulové náklady na údržbu a jezdit se bude dát po celý rok. Nakonec se upraví terén okolo dráhy a vytvoří tzv. odpočinková zóna. Přeci jen, bylo by fajn mít si kam sednout a odložit si věci, nebo jen relaxovat a nechat své ratolesti ,,lítat\\\" kolem.
Návštěvníci si tak budou moci přijet ,,zapumpovat“ a odpočinout si od starostí všedního dne. Místo případné realizace se nachází v ochranném pásmu chráněné krajinné oblasti Pekárna v Bystrci pod ulicí Štouračova, viz. katastrální mapa. Tvar a velikost pumptrackové dráhy chceme přizpůsobit ,,na míru“ dané lokalitě, tak aby se zachoval přirozený ráz krajiny (jedno z možných řešení viz. ilustrace). V těsné blízkosti sousedí již vybudovaný dirt park určený pro freestyle jízdu na bmx a horských kolech. Jízda na pumptracku je vhodným předstupněm ke zvládnutí menších skoků. Pumptrack se tak mimo jiné stává jakýmsi vstupním prvkem s nejnižší obtížností.
Věřím, že pumptrackovou dráhu si oblíbí nejen děti, ale i dospělý. Zlepšíme sportovní podmínky v Bystrci a vytvoříme tip na parádní výlet pro lidi z Brna a okolí.

Finálové video

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Projekt bude sloužit široké veřejnosti ve všech věkových kategoriích. Každý kdo si bude chtít zasportovat a projet se na pumptracku, stačí jen když si vezme kolo, skateboard nebo brusle a může jít ,,pumpovat\\\". Věřím, že pumptrack přitáhne pozornost hlavně dětí a mládeže v Bystrci. Nyní když se zrušil skatepark, není v okolí nic kde by se děcka mohli ,,vyřádit\\\".

Deník projektu

Datum Popis
únor 2019 Schválení rozpočtového opatření a realizátora projektu: Kancelář participace.
únor 2019 Probíhá geodetické zaměření, které poslouží jako podklad pro zpracování projektové dokumentace.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
výstavba pumptracku (délka cca 400 m, šířka 2 m) 1 2 600 000 2 600 000
výstavba laviček 4 10 000 40 000
výstavba piknikového stolu 2 15 000 30 000
úprava zeleně v okolí pumptracku 1 50 000 50 000
výstavba odpočinkového altánku 1 70 000 70 000
Cena projektové dokumentace celkem: 1 50 000 50 000
údržba okolí pumptracku, laviček, piknikového stolu a zeleně 3 50 000 150 000
Cena celkem: 2 990 000 Kč

Posouzení proveditelnosti

Subjekt Odůvodnění Závěr
útvar MMB pro oblast Smart City Ve Strategii pro Brno (2007) je projekt v souladu s prioritou KVALITA ŽIVOTA, s opatřením 3.1.2 Podpora volnočasových aktivit, rekreace a sportu. V nově připravované strategii #brno2050 je projekt v souladu s hodnotou SPORTOVNÍ MĚSTO. proveditelný
Majetkový odbor Majetek města svěřený městské části. proveditelný
Odbor územního plánování a rozvoje Podle územního plánu jde o plochu rekreační zeleně, která tyto aktivity umožňuje. Při konkrétním umístění záměru je však třeba brát ohled na lokální biocentrum územního systému ekologické stability. proveditelný
Odbor investiční Nutný územní souhlas = příprava cca ½ roku, realizace 2-3 měsíce. proveditelný
Odbor životního prostředí \"Záměr je situován na pozemky p.č. 1924/5 a p.č. 1924/14 k.ú. Bystrc, které jsou z větší části v ochranné pásmu přírodní památky (PP) Pekárna. Ochranné pásmo dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně přírody“) činí 50 m od vymezené hranice tohoto zvláště chráněného území. K vydání stanoviska k zásahu do ochranného pásma PP Pekárna je příslušným orgánem ochrany přírody Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí (KÚJmK OŽP). Vegetace vytváří v předmětném území hodnotný přírodní segment, uzavírající nepříliš udržovaný areál dirt parku (odpadky, ohniště, splavená hlína) a zároveň i plynulý přechod mezi cennými lesními porosty přírodní památky a urbanizovanou krajinou. K umístění a následné realizaci záměru v ochranném pásmu PP Pekárna si musí investor zavčasu obstarat souhlasné závazné stanovisko KÚJmK OŽP orgánu ochrany přírody, a to konkrétně k následujícím zásahům: ke kácení dřevin (všechny stromy s obvodem kmene nad 80 cm ve výšce 1,3 m + ucelené plochy ostatních dřevin s rozlohou nad 40 m2 - § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.), k umisťování a povolování staveb, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz (§ 12 odst. 2) a k umisťování, povolování nebo provádění staveb, terénním úpravám a případně též ke změně druhu pozemku, způsobu jeho využití či použití chemických prostředků v ochranném pásmu zvláště chráněného území (§ 37 odst. 2). V ochranném pásmu přírodní památky je nutné situovat dráhu velmi citlivě by nedošlo k znehodnocení krajinného rázu. Dráhu je nutné navrhnout tak, aby zůstaly zachovány viditelné ostrůvky zeleně, které by byly případně parkově upraveny např. uvolnění některých vzácnějších, dominantních dřevin, prořez přehoustlých částí apod. Do týmu pro přípravu projektu je nutné přizvat projektanta pro zahradní a krajinářskou tvorbu. proveditelný s úpravami
MČ Brno - Bystrc proveditelný