Brno bez nedopalků
nevítězný

Zlepšení čistoty města - především okolí zastávek MHD , kde přes zákaz občané kouří a nedopalky jsou poseté především přilehlé travnaté plochy, Pořízením pojízdného vysavače chodníků bude pak možné pověřeným pracovníkem vyčistit i plochy,

Zlepšení vzhledu a čistoty města v místech, kde dosud žádná péče o okolí zastávek MHD není a dochází k odmítání i a přenášení odpovědnosti od Dopravního podniku na Městské části Brna a obráceně.
Řada míst hlavně v okolí konečných a přestupních míst MHD () se v současnosti podobají spíše smetišti a kazí dobrý dojem města a snahy o jeho zkrášlení.


Veřejný přínos projektu: Brno bez nedopalků, Čistota zatravněných ploch a výchova nepřizpůsobivých občanů města.

Navrhovatel:
Karel Jelínek
Název:
Brno bez nedopalků
Lokalita:
Brno - sever
Rozpočet:
251 000 Kč
Tématická oblast:
Zeleň
Délka realizace:
6 měsíců
Počet líbí se mi:
343
Status:
nevítězný
Posouzení proveditelnosti (Více informací)
útvar MMB pro oblast Smart City
MČ Brno - sever
Rozpočet projektu - návrh
Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
pojízdný vysavač chodníku GSG 2600F 1 10 000 10 000
Cena projektové dokumentace celkem: 1 1 000 1 000
údržba vysavače a mzdové náklady na pracovníka 3 80 000 240 000
Cena celkem: 251 000 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt Odůvodnění Závěr
útvar MMB pro oblast Smart City Ve Strategii pro Brno (2007) je projekt v souladu s prioritou KVALITA ŽIVOTA, s opatřením 3.1.5 Zlepšení kvality veřejných prostranství a vybraných složek životního prostředí. V nově připravované strategii #brno2050 je projekt v souladu s hodnotou ČISTÉ MĚSTO. proveditelný
MČ Brno - sever proveditelný