Lanovka na Špilberk (PD)
neproveditelný
Antonín Škaryd
2 900 000 Kč
Doprava
Brno - střed
12 měsíců
315 líbí se mi

Pořízení projektové dokumentace ke stavbě šikmé kolejové / lanové dráhy v trase : ulice Husova - hrad Špilberk (návrh řešení nástupního prostoru při ulici Husova, vybudování spodní nástupní stanice Husova, horní stanice Špilberk, a 2 pěších lávek).

Projektová dokumentace pro návrh a realizaci stavby šikmé kolejové dráhy z ulice Husova na hrad Špilberk je snahou vytvořit půdu pro realizaci atraktivního turistického cíle v městě Brně a současně dosáhnout snadnějšího zpřístupnění hradu Špilberk, který je díky značnému výškovému převýšení oproti ulici Husova často opomíjen místními i zahraničními turisty. Námětem pro přípravu a návrh řešení této turistické atrakce je obdobná stavba kolejové / lanové dráhy v Budapešti, kde dochází ke spojení dunajského nábřeží u řetězového mostu Széchenyi a kopce Buda, kde leží hrad Buda. Tato turistická atrakce a spojení je v Budapešti velmi atraktivní. Provozovatelem této dráhy by byl následně Dopravní podnik města Brna, který by tak k tramvajím, trolejbusům, autobusům a parníkům, které již provozuje, doplnil šikmou kolejovou / lanovou dráhu. Můj návrh řešení počítá se dvěma souběžně probíhajícími kolejemi (tak, jak je tomu v Budapešti), se spodní a horní stanicí; vzhledem k tomu, že trasa dráhy je v případě Brna delší, bylo by možná vhodným technickým řešením doplnit ještě jednu mezilehlou stanici nebo technický objekt. Po trase se dvěma souběžnými kolejemi by se pohybovala dvě kolejová vozidla, na každé dráze by se pohybovalo jedno kolejové vozidlo. Kolejová vozidla by měla upravený podvozek pro šikmou jízdu do kopce. Tento návrh řešení rovněž předpokládá, že sklon kolejové dráhy bude v celé délce stejný, od nástupní stanice Husova až po cílovou stanici Špilberk. Celý tento projekt je příležitostí doplnit ve městě Brně zajímavý turistický cíl, který je v souladu s brněnskou tradicí strojírenství a průmyslu, navíc dává příležitost k tomu vypsat architektonickou soutěž na vhodné architektonické ztvárnění celého díla.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Projektová dokumentace k návrhu a realizaci kolejové / lanové dráhy : ulice Husová - Špilberk, má připravit půdu pro realizaci stavby : Lanovka na Špilberk , která má ambice stát se významným turistickým cílem v městě Brně a tedy sloužit nejen občanům města, ale také zvýšit celkovou atraktivitu města pro zahraniční turismus. Technicky vzato se jedná o vypracování návrhu přímého dopravního propojení z ulice Husovy na hrad Špilberk, který má oproti okolní zástavbě značné výškové převýšení.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Výběrové řízení na pořízení PD 1 40 000 40 000
Projektová dokumentace 1 2 800 000 2 800 000
Webová stránka projektu 3 20 000 60 000
Cena celkem: 2 900 000 Kč

Posouzení proveditelnosti

Subjekt Odůvodnění Závěr
Odbor památkové péče Realizací lanovky by se výrazně poškodily hodnoty národní kulturní památky a současně by se zmařily nemalé prostředky vynaložené na nedávnou obnovu významného parku. neproveditelný