Hřiště pro Parkour a fitness v Tuřanech
v realizaci
Antonín Tůma
3 000 000 Kč (navržený)
Sport
Brno - Tuřany
5 měsíců
345 líbí se mi
1787 hlasů
Kancelář participace

Parkour je fyzická aktivita, které lze jen těžko přiřadit kategorii. Není to extrémní sport, ale spíše umění nebo disciplína. Podle Davida Bella je fyzická část parkouru založená na překonávání všech překážek.
Zdroj: Wikipedie

Hřiště na Parkour a fitness navrhuji jako doplněk k možným aktivitám dětí, mládeře i dospělých. Pohyb v dnešní době je důležitou, ale opomíjenou součástí našeho uspěchaného života. Místo pro bezpečné sportovní a relaxační vyžití, to je i parkour a venkovní fitness.
A co Vám parkour dá navíc?
Při střetu s útočníkem může člověk mluvit, bojovat, nebo utíkat. Bojová umění připravují na útok, parkour je formou tréninku pro útěk. Kvůli této složitosti určení a zařazení se často poznamenává, že parkour má svou vlastní kategorii – parkour je parkour.
Důležitou charakteristikou parkouru je efektivita (účinnost). Traceur se nesnaží pohybovat jen nejrychleji jak dokáže, ale také s co nejmenší spotřebou energie a nejpřímější možnou cestou. A protože neoficiálním parkourovým mottem je être et durer, (být a zůstat, být a vydržet), efektivita zahrnuje předcházení zraněním krátko i dlouhodobým.

Je známo, že parkour ovlivňuje i traceurův proces myšlení. Traceuři a traceurky zaznamenávají změnu v myšlení, které jim pomáhá v běžném životě, ať už jde o překážky fyzické či psychické. Základem je motto être et durer, případně être fort pour être utile, (česky být silným, abych byl užitečným podle Hébertovy Přirozené metody) a snaha umět se dostat z bodu A do bodu B rychle a plynule. Zároveň s tréninkem traceur/ka začíná přemýšlet o svých pohnutkách, důvodech k tréninku, parkourové filosofii atd.
Zdroj: Wikipedie

Hlasovací video

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Mládež i dospělí se potřebují sportovně vyžít. Dopřejme si to na místě, které je tomu přizpůsobeno tak, aby to bylo pro nás bezpečné a zábavné,

Deník projektu

Datum Popis
únor 2019 Schválení rozpočtového opatření a realizátora projektu: Kancelář participace.
únor 2019 MČ Brno-Tuřany projevila zájem o realizaci projektu.
březen 2019 Probíhá jednání s MČ Brno-Tuřany ohledně podmínek realizace projektu a stanovení harmonogramu realizace.
duben 2019 MČ Brno-Tuřany dodala Kanceláři participace žádost o realizaci včetně harmonogramu.
červen 2019 Zastupitelstvo města Brna rozhodlo o změně realizátora z Kanceláře participace na MČ Brno-Tuřany.

Rozpočet projektu - návrh

Posouzení proveditelnosti