Alej z Obřan do krajiny
nevítězný
Vít Zenkl
869 600 Kč (navržený)
Zeleň
Brno - Maloměřice a Obřany
1 měsíc
356 líbí se mi
851 hlasů

propojení zástavby s krajinou alejí třešní

Aleje byly běžnou součástí krajiny a dnes spíše mizí.
Cesta z ul. Bílovické slouží procházkám a se stromy bude lepší.
Jde o součást biokoridoru dle územního plánu města.
Návrat k přirozené kráse a pestřejšímu prostředí.
Třešně jsou dobré.

Hlasovací video

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Veřejná třešňová alej pro krásu a k posílení ekologického systému

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
sazenice včetně práce a materiálu 60 8 500 510 000
tráva pod stromy 1200 30 36 000
vytyčení pozemku 1 50 000 50 000
Cena projektové dokumentace celkem: 1 33 600 33 600
péče o 60 stromků 3 80 000 240 000
Cena celkem: 869 600 Kč

Posouzení proveditelnosti