Alej z Obřan do krajiny
nevítězný

propojení zástavby s krajinou alejí třešní

Aleje byly běžnou součástí krajiny a dnes spíše mizí.
Cesta z ul. Bílovické slouží procházkám a se stromy bude lepší.
Jde o součást biokoridoru dle územního plánu města.
Návrat k přirozené kráse a pestřejšímu prostředí.
Třešně jsou dobré.


Veřejný přínos projektu: Veřejná třešňová alej pro krásu a k posílení ekologického systému

Navrhovatel:
Vít Zenkl
 
Kontaktovat navrhovatele
Název:
Alej z Obřan do krajiny
Lokalita:
Brno - Maloměřice a Obřany
Rozpočet:
869 600 Kč
Tématická oblast:
Zeleň
Délka realizace:
1 měsíc
Počet líbí se mi:
356
Status:
nevítězný
Posouzení proveditelnosti (Více informací)
útvar MMB pro oblast Smart City
Majetkový odbor
Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství
MČ Brno - Maloměřice a Obřany
Rozpočet projektu - návrh
Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
sazenice včetně práce a materiálu 60 8 500 510 000
tráva pod stromy 1200 30 36 000
vytyčení pozemku 1 50 000 50 000
Cena projektové dokumentace celkem: 1 33 600 33 600
péče o 60 stromků 3 80 000 240 000
Cena celkem: 869 600 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt Odůvodnění Závěr
útvar MMB pro oblast Smart City Ve Strategii pro Brno (2007) je projekt v souladu s prioritou KVALITA ŽIVOTA, s opatřením 3.1.5 Zlepšení kvality veřejných prostranství a vybraných složek životního prostředí. V nově připravované strategii #brno2050 je projekt v souladu s hodnotou PŘÍRODA VE MĚSTĚ. proveditelný
Majetkový odbor majetek města ve správě městské části, šířka obou pozemků je min. 8 m, vzhledem k tomu, že cesta není v hranicích majetku města, je nutné vytyčení pozemků v celé délce proveditelný
Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství Pokud bude návrh součástí územního systému ekologické stability krajiny podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, poté se na dotčené zemědělské pozemky nevztahují ustanovení zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně Zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů. proveditelný
MČ Brno - Maloměřice a Obřany proveditelný