KOHRADA - veřejná komínská zahrada
nevítězný

Veřejné místo-zahrada, kde si každý může zazahradničit, natrhat bylinky, květiny, utrhnout dětem jablko přímo ze stromu či jen tak posedět a odpočinout si

Chtěli bychom v Komíně pro vás - a s vámi - vybudovat veřejnou zahradu. Na zanedbaném pozemku u dopravního hřiště (p.č. 4096/15), který zahradou kdysi býval, by mohla vzniknout květinová, bylinková a ovocná zahrada právě pro ty z vás, kteří žádnou zahradu nemáte a přesto byste si chtěli její atmosféry i darů užít. Místo, kde si každý může zazahradničit, natrhat bylinky, květiny, utrhnout dětem jablko přímo ze stromu či jen tak posedět a odpočinout si. Zahrada by sloužila zároveň jako edukační a relaxační místo pro děti z blízkých mateřských a základních škol.
Součástí projektu je i oplocení, aby bylo zamezeno volnému přístupu psíků, a dále vybudování studny s ruční pumpou s interaktivním vodním prvkem pro děti i dospělé.


Veřejný přínos projektu: Jedná se o zkrášlení a veřejné využívání volného prostranství, posílení mezilidských vztahů, sousedské soudržnosti a možnosti praktického rozšíření environmentální výuky pro předškolní a školou povinné děti. Pro kohokoliv nejen možnost si vypěstovat vlastní zeleninu, ale i místo k setkání a smysluplnému trávení volného času.

Navrhovatel:
Petra Borkovcová
Název:
KOHRADA - veřejná komínská zahrada
Lokalita:
Brno - Komín
Rozpočet:
1 148 340 Kč
Tématická oblast:
Jiné: Zábava, kultura, vzdělání, rodiny s dětmi, senioři
Délka realizace:
6 měsíců
Počet líbí se mi:
58
Podpora
Projekt byl podpořen podpisovým archem
Status:
nevítězný
Posouzení proveditelnosti (Více informací)
útvar MMB pro oblast Smart City
Majetkový odbor
Odbor územního plánování a rozvoje
Odbor investiční
MČ Brno - Komín
Rozpočet projektu - návrh
Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
terenní úpravy, chodníček, mobiliář (lavičky, zahr.nářadí, konve, žebřík, ... 1 749 000 749 000
vrtaná studna ( hloubka 4-8 m) + ruční pumpa 1 150 000 150 000
oplocení, branka 60 000 1 60 000 60 000
bedna/bouda na nářadí 1 25 000 25 000
kompostér 2 2 700 5 400
Cena projektové dokumentace celkem: 1 83 940 83 940
údržba, sazenice 3 25 000 75 000
Cena celkem: 1 148 340 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt Odůvodnění Závěr
útvar MMB pro oblast Smart City Ve Strategii pro Brno (2007) je projekt v souladu s prioritou KVALITA ŽIVOTA, s opatřením 3.1.5 Zlepšení kvality veřejných prostranství a vybraných složek životního prostředí. V nově připravované strategii #brno2050 je projekt v souladu s hodnotou PŘÍRODA VE MĚSTĚ, SOUDRŽNÉ A RESPEKTUJÍCÍ MĚSTO A SOBĚSTAČNÉ A CIRKULÁRNÍ MĚSTO. proveditelný
Majetkový odbor Majetek města - veřejná zeleň ve správě městské části. proveditelný
Odbor územního plánování a rozvoje Jedná se o plochu parků, které slouží pro každodenní rekreaci obyvatel. Nutné je zachování veřejné přístupnosti a aby vegetační úpravy odpovídaly charakteru této plochy. proveditelný
Odbor investiční Nutný územní souhlas. proveditelný
MČ Brno - Komín proveditelný