Revitalizace GVID
nevítězný
Lukáš Kvasnica
1 417 000 Kč (navržený)
Jiné
Brno - střed
2 měsíce
353 líbí se mi
574 hlasů

Revitalizace předprostoru Gymnázia Brno, Vídeňská. Doplnění prostoru o pobytové lavičky se zpevněnými plochami, odpadkové koše a možnost řešení \\\"zkratky\\\" přes zatravněnou plochu.

Na základě námi provedených analýz území a průzkumu mezi studenty a zaměstnanci gymnázia navrhujeme oživení předprostoru školy. Hlavním cílem je oživení území integrováním 2 pobytových laviček a menších mobilních kostek určených k sezení, které by sloužili jak studentům ve volném čase, tak i místním obyvatelům. Dále pak doplnění území o odpadkové koše a vyřešení \\\"zkratky\\\" přes zatravněnou plochu. V rámci návrhu jsme počítali také s oddělením (odhlučněním) prostoru od rušné ulice Vídeňská za pomoci umělých valů, které navazují na lavičky. Valy nejsou součástí projektu \\\"Dáme na vás\\\", mohli by být zrealizovány v budoucnu.

Pobytové lavičky z betonových bloků budou umístěny na zpevněnou plochu zhotovenou z pískového mlatu a propojeny se středovou cestou pomocí betonových dlaždic rozmístěných v trávě. Vedle těchto laviček se nacházejí 2 betonové stolky s dřevěnými kostkami na sezení. Navržená zkratka bude zhotovena z pískového mlatu.

Hlasovací video

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Nově navržený prostor bude sloužit studentům gymnázia (přestávky, volné hodiny) i místním obyvatelům všech věkových kategorií (víkendy). Prostor nabídne široké spektrum využití od odpočinku, odborné výuky až po volnočasové aktivity.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Sejmutí ornice v tl. 25cm 1 47 000 47 000
Mlatové povrchy 1 110 000 110 000
Ocelové obrubníky 1 50 000 50 000
Lavička 2 200 000 400 000
Betonové dlaždice 1 100 000 100 000
Dřevěné kostky 15 10 000 150 000
Odpadkové koše 4 15 000 60 000
Rezerva na realizaci 1 300 000 300 000
Cena projektové dokumentace celkem: 1 80 000 80 000
údržba laviček a okolí 3 40 000 120 000
Cena celkem: 1 417 000 Kč

Posouzení proveditelnosti