Otevřená přírodní zahrada na městečku
nevítězný
Andrea Ondrůjová
1 133 350 Kč (navržený)
Zeleň
Brno - Líšen
od: 1. 1. 2019 do: 1. 8. 2019
425 líbí se mi
529 hlasů

Líšeňská proluka na náměstí Karla IV. je již dlouho dobu diskutována. Zatím se pro ní bohužel nenašlo využití. Navrhuji proto zpřístupnit tento pozemek veřejnosti a vytvořit zde odpočinkové místo pro všechny generace.

Navrhuji zpřístupnění neudržovaného a nepřístupného pozemku přímo v centru městské části Líšeň na náměstí Karla IV.
Ráda bych zde vytvořila ukázkovou přírodní zahradu, která bude otevřena široké veřejnosti. Měla by být koncipována jako odpočinková zahrada pro všechny generace.
Navrhuji rekultivaci pozemku, zachování některých vzrostlých dřevin (stav zhodnotí dendrolog) a dále výsadbu ovocných dřevin - starých českých odrůd. Dále pak květinové a trvalkové záhony, maliny, ostružiny a další plodiny, kterými se budou návštěvníci moci osvěžit.
Zahrada by měla být doplněna lavičkami nebo i houpačkou pro děti i dospělé.
Provoz zahrady bude omezen dle ročního období a na noc se bude zamykat správcem, který se bude o zahradu starat. Bude zajišťovat její údržbu - řez stromů, sečení trávy, zamykání a otevírání zahrady a další úkoly vyplývající z provozu zahrady.
Tato proluka již byla mnohokrát diskutována i ve veřejném mínění, bohužel zatím bez společné shody využití tohoto pozemku. Tato varianta je méně náročná, jejím účelem je zpřístupnění pozemku s co nejmenším zásahem. Dle zájmu občanů by se pak mohly na pozemku realizovat další projekty, které povedou ke společnému zájmu většiny.
Cílem tohoto projektu je především zpřístupnění zahrady a možnost jejího využití pro širokou veřejnost.

Hlasovací video

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Zahrada by měla sloužit jako odpočinková zóna pro širokou veřejnost. Hlavním cílem je zpřístupnění zanedbaného pozemku a jeho sanace. Tento projekt by mohl zahájit sérii kroků vedoucích k oživení centra staré Líšně.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
odstranění ruderálního porostu celkem 1 50 000 50 000
odstranění nevhodných dřevin celkem 1 80 000 80 000
výsadba stromu [ks] 20 2 500 50 000
výsadba keře [ks] 25 800 20 000
substrát [t] 15 300 4 500
plot s brankou 1 60 000 60 000
dřevěná lavička 8 6 000 48 000
stojan na kola 1 8 000 8 000
houpačka 2 4 000 8 000
trvalková výsadba 1 12 000 12 000
osetí 1 20 000 20 000
rezerva na realizaci 1 300 000 300 000
Cena projektové dokumentace celkem: 1 64 850 64 850
správce zahrady, údržba 3 136 000 408 000
Cena celkem: 1 133 350 Kč

Posouzení proveditelnosti