Horolezecká stěna pro veřejnost
nevítězný

Vybudování horolezecké stěny pro veřejnost na dvorním štítu budovy MZŠ Kamenačky.

Lezení na umělých stěnách zažívá v poslední době velký boom. Hlavním důvodem je všestrannost tohoto sportu. Je to sport pro celou rodinu, včetně dětí. V městské části Židenice není bohužel dostupná lezecká stěna, nejbližší jsou v MČ Líšeň nebo Komárov. Navrhuji na fasádě dvorního traktu MZŠ Kamenačky vybudovat lezeckou stěnu, která by sloužila jak pro vyžití dětí tak široké veřejnosti. Horolezecká stěna by byla velmi dobrým doplňkem a rozšířením nově postaveného multifunkčního hřiště. V provozu by hřišti nijak nepřekážela, protože by byla situována do prostoru vjezdu na školní dvůr, tedy mimo hřiště, s dostatečným odstupem. U hřiště jsou postaveny moderní šatny, toalety a sprchy, horolezci by je mohli používat.
Pod horolezeckou stěnou je třeba instalovat dopadovou plochu (např odklápěcí gumové panely nebo zátěžová gumová zámková dlažba). Žáci školy, zejména malé děti by mohly lézt v bezpečné výšce do maximálně asi dvou metrů. Aby je nelákalo porušit pravidla a lézt do větší výšky, byly by panely z voděodolné překližky s našroubovanými chyty a stupy v určité výšce odklopeny na pantech nahoru a zamčeny a aretovány např. řetízkem. Dospělí horolezci by k pronájmu dostali klíče, panely by si odemkli, překlopili dolů, propojili je se zbývající plochou horolezecké zdi a mohli by lézt. Po ukončení činnosti by panely přiklopili zpět nahoru, stěna a cesta na ní by tedy byla přerušena a vše by bylo nachystáno na další den pro činnost školy a školní družiny.
Stěna štítu budovy, o kterou se jedná, je cihlová, velmi bytelná a je v dobré kondici. Přesto by bylo před montáží panelů vhodné provést testy pevnosti. Pod panely by před jejich montáží musela být opravena fasáda štítu. Údržba horostěny by byla běžná a jednoduchá, kontrolou uchycení prvků panelů ke zdi budovy. Horolezecká stěna by byla venkovní, outdoorová. Stěna by byla využitelná v průběhu týdne, vstup by byl po dobu udržitelnosti projektu (3 roky) bezplatný, dále za úplatu.


Veřejný přínos projektu: Projekt přispěje ke sportovnímu vyžití všech obyvatel městské části Židenice bez ohledu na věk. Ocení jej dospělí a mládež se zájmem o sport a to ze všech sociálních vrstev. Projekt nabízí vhodné využití volného času a podporuje pozitivní vliv sportu na zdraví.

Navrhovatel:
Petr Kubáň
Název:
Horolezecká stěna pro veřejnost
Lokalita:
Brno - Židenice
Rozpočet:
753 900 Kč
Tématická oblast:
Sport
Délka realizace:
6 měsíců
Počet líbí se mi:
330
Status:
nevítězný
Posouzení proveditelnosti (Více informací)
útvar MMB pro oblast Smart City
Majetkový odbor
Odbor investiční
Odbor implementace evropských fondů
MČ Brno - Židenice
Rozpočet projektu - návrh
Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Oprava současného zdiva 1 150 000 150 000
Vodoodolná překližka 1 49 000 49 000
Sklápěcí systém stěny 1 33 000 33 000
Bezpečnostní matrace 1 27 000 27 000
Horolezecké chyty 1 75 000 75 000
Pronájem lešení 1 15 000 15 000
Spojovací materiál 1 60 000 60 000
Rezerva na realizaci 1 100 000 100 000
Cena projektové dokumentace celkem: 1 40 900 40 900
Provoz a údržba 3 68 000 204 000
Cena celkem: 753 900 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt Odůvodnění Závěr
útvar MMB pro oblast Smart City Ve Strategii pro Brno (2007) je projekt v souladu s prioritou KVALITA ŽIVOTA, s opatřením 3.1.2 Podpora volnočasových aktivit, rekreace a sportu. V nově připravované strategii #brno2050 je projekt v souladu s hodnotou SPORTOVNÍ MĚSTO. proveditelný
Majetkový odbor majetek města svěřený městské části k pronájmu proveditelný
Odbor investiční Odhad ceny reálný. proveditelný
Odbor implementace evropských fondů Nezasahuje do realizovaného projektu hřiště. proveditelný
MČ Brno - Židenice proveditelný