KAŠNA s využitím spodní vody
neproveditelný

Obsahem projektu je vodní dílo s využitím čerpání spodních vod.

Jedná se o výtvarné dílo, které má 3 varianty. 1. voda protékající břidlicovou kaskádou. 2. jako přírodní potok - vápencové kameny z moře, krasu. 3. kovové mechanicky poháněné vodou prvky zvonkohra apod. O který výtvarný návrh se bude jednat rozhodne komise.


Veřejný přínos projektu: Přínosem tohoto vodního díla bude jak estetický vzhled tak využití spodních vod, které bez jakéhokoli využití odtékají do kanalizace.

Navrhovatel:
Jaroslav Cvetler
Název:
KAŠNA s využitím spodní vody
Lokalita:
Brno - střed
Rozpočet:
833 000 Kč
Tématická oblast:
Jiné: využití spodních vod
Délka realizace:
12 měsíců
Počet líbí se mi:
32
Podpora
Projekt byl podpořen podpisovým archem
Status:
neproveditelný
Posouzení proveditelnosti (Více informací)
útvar MMB pro oblast Smart City
Majetkový odbor
Odbor památkové péče
Odbor investiční
Rozpočet projektu - návrh
Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
přívod vody - odvod vody 1 100 000 100 000
vybudování nádrže, materiál 3x10 m 1 200 000 200 000
výtvarné pojetí, materiál 1 200 000 200 000
manuální práce, plat pracovníků 1 100 000 100 000
Projektová dokumentace 1 200 000 200 000
běžná údržba/zvýšený výkon vod. čerpadla 3 11 000 33 000
Cena celkem: 833 000 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt Odůvodnění Závěr
útvar MMB pro oblast Smart City Ve Strategii pro Brno (2007) je projekt v souladu s prioritou KVALITA ŽIVOTA, s opatřením 3.1.5 Zlepšení kvality veřejných prostranství a vybraných složek životního prostředí. V nově připravované strategii #brno2050 je projekt v souladu s hodnotou ARCHITEKTONICKÁ TVÁŘ MĚSTA A ENERGETICKY ŠETRNÉ, NEZÁVISLÉ A ODOLNÉ MĚSTO. proveditelný
Majetkový odbor majetek města ve správě městské části proveditelný
Odbor památkové péče proveditelný
Odbor investiční Bez hydrogeologického průzkumu a podrobnější projektové dokumentace nelze nacenit, ale hrubým odhadem ceny do 3 mil. Kč vč. DPH a tříleté udržitelnosti nereálné. neproveditelný