Public Art zeď v Komíně
neproveditelný
Michal Sedláček
145 500 Kč
Kultura
Brno - Komín
1 měsíc
339 líbí se mi

Na frekventovaném místě v Komíně, blízko pěšího mostu přes Svratku vznikne u zastávky tramvaje zeď, kterou studenti výtvarného odboru Gymnázia P. Křížkovského 3x do roka pomalují. Zeď zkrátí čekání na tramvaj a zpříjemní den kolemjdoucím a cyklistům.

V Komíně sídlí Gymnázium P. Křížkovského s uměleckou profilací. Má hudební, divadelní a výtvarný obor. V České republice jsou jen 2 gymnázia tohoto typu. Práce studentů výtvarného oboru získávají ocenění v celostátních soutěžích. Bylo by výborné, kdyby jejich práce byly prezentovány ve veřejném prostoru.

Art zeď bude veřejnou galerií, která se zcela změní třikrát do roka (v březnu, červnu a říjnu) . Bude odolná počasí a vandalům. Galerie bude reagovat na roční období a události Komína a Brna, volba témat a technik bude na studentech a pedagozích gymnázia.

Art zeď bude stát u zastávky tramvaje (preferované umístění na obr. - var. 1), bude mít dostatečnou velikost 2 x 6 metrů i pro velké nástěnné malby. Zlepší den a náladu cestujícím čekajícím na zastávce, projíždějícím okolo tramvají, na kole, Brňanům na procházce k řece Svratce. Ráno, večer i v průběhu celého dne.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Umění ve veřejném prostoru má pozitivní dopad na atmosféru ve městě. Mohou to být sochy, instalace, happeningy a také nástěnné malby. V Komíně se nabízí výjimečná možnost prezentovat práce studentů Gymnázia P. Křížkovského na frekventovaném místě, kterým prochází a projíždí denně tisíce Brňanů. Malby na art zdi se budou měnit 3x za rok, lidé si tak vytvoří vzpomínky na malby spjaté s různými ročními obdobími.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
příprava plochy 1 10 000 10 000
základy zdi 1 20 000 20 000
betonová a kompozitní zeď . 2x6m, tloušťka 15 cm 1 40 000 40 000
úprava dlažby 1 5 000 5 000
Projektová dokumentace 1 7 500 7 500
3x do roka odstraňování starých maleb, barvy na novou nástěnnou malbu, úklid 3 21 000 63 000
Cena celkem: 145 500 Kč

Posouzení proveditelnosti

Subjekt Odůvodnění Závěr
útvar MMB pro oblast Smart City Ve Strategii pro Brno (2007) je projekt v souladu s prioritou KVALITA ŽIVOTA, s opatřením 3.1.5 Zlepšení kvality veřejných prostranství a vybraných složek životního prostředí. V nově připravované strategii #brno2050 je projekt v souladu s hodnotou ARCHITEKTONICKÁ TVÁŘ MĚSTA. proveditelný
Majetkový odbor pozemky v majetku města, ve správě BKOM, a.s. a DPMB, a.s. proveditelný
Odbor kultury Projekt je v souladu se Strategií kultury a kreativních odvětví města Brna. Preferujeme umístění číslo jedna. Zeď bude mít adekvátnější umístění vzhledem toku lidí, místu (pohled z náměstíčka, přímý pohled pro přístup k zastávce) a také hlavně z bezpečnostních důvodů při realizaci malby. Rozpočet je adekvátní. proveditelný
Odbor dopravy Pro umístění 1 je třeba se řídit normou ČSN 73 6110 „Projektování místních komunikací“. Při dovolené rychlosti 50 km/h nutné ponechat na čekací ploše přechodu v levé straně komunikace ve směru jízdy volné rozhledové pole v minimální délce 15 m. Pro umístění 2 je třeba se řídit normou ČSN 73 6380 „Železniční přechody a přejezdy“. Rozhledová délka pro chodce je pro traťovou rychlost 10 km/h (a při kolmém křížení) 16 m. Projekt hodnotíme tedy jako neproveditelný z důvodů zásahu do rozhledového pole na komunikaci Kníničská (umístění 1), a tramvajové trati (umístění 2). neproveditelný
Odbor investiční proveditelný
MČ Brno - Komín Městská část nesouhlasí s případnou realizací projektu. neproveditelný