Pocket Park pro Brno - Židenice
nevítězný
Karolína Burešová
1 949 900 Kč (navržený)
Zeleň
Brno - Židenice
6 měsíců
364 líbí se mi
406 hlasů

Návrh se zabývá úpravou a zpřístupněním parku a řeky Svitavy na ulicích Krokova a Pastrnkova v městské části Brno - Židenice. Účelem projektu je obnovit zanedbaná místa v lokalitě a zároveň poskytnout příjemné místo pro volný čas.

Idea návrhu vychází ze současného stavu daného místa, které je přirozeného přírodního charakteru. Pracujeme s jednoduchými prvky, kterými jsou stávající vzrostlé stromy, květnaté trávníky, síť cest z mechanicky zpevněného kameniva a betonovými nášlapnými kameny. Celý návrh je podél cestní sítě doplněn o betonové lavice s dřevěnými sedáky.
Lokalitu jsme vybraly z důvodu nedostatku upravené veřejné zeleně k setkávání a trávení volného času místních lidí všech generací.

Hlasovací video

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Projekt je určen primárně pro obyvatele ulic Pastrnkova a Krokova, ale i pro širokou veřejnost. Slouží ke snížení možnosti kriminality v této oblasti, přilákání místních obyvatel k trávení volného času venku a možnosti setkávání v příjemném prostředí.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Odstranění stromů kácením směrovým v rovině bez spouštění 11 1 200 13 200
Odstranění pařezů frézováním 11 800 8 800
Odstranění travního drnu 1 12 000 12 000
Příprava stanoviště pro nový trávník 1 60 000 60 000
Založení květnatého trávníku 1 80 000 80 000
Výsadba keřů 10 1 000 10 000
Přesázení aktuálních stromů 2 2 500 5 000
Založení nové cestní sítě z MZK 1 400 000 400 000
Založení cestní sítě z betonových nášlapných kamenů 100 200 20 000
Zakoupení nového mobiliáře 5 20 000 100 000
Zakoupení veřejného osvětlení 10 70 000 700 000
Rezerva na realizaci 1 300 000 300 000
Cena projektové dokumentace celkem: 1 150 900 150 900
Kosení květnatého trávníku (2x ročně), údržba 3 30 000 90 000
Cena celkem: 1 949 900 Kč

Posouzení proveditelnosti