Hřiště na Červeném kopci
neproveditelný

Záměrem projektu je oživit lokalitu „U Hřiště“ na Červeném kopci a vytvořit zde příjemnější a pohodlnější zázemí pro trávení volného času obyvatel z blízkého okolí i z celého města.

V areálu se nachází staré fotbalové a volejbalové hřiště, Obě hřiště jsou na soukromém pozemku (viz. majetková mapa), Na všechny tyto prvky bychom rádi navázali. Chceme prostor vedle občerstvení a za volejbalovým hřištěm vyčistit - odklidit zchátralé boudy, provést zde terénní úpravy, ořezat a zkultivovat zeleň a připravit plochu pro instalaci jednoduchých herních prvků pro děti, vystavět přístřešek pro posezení s několika stoly a lavičkami, s ohništěm (případně venkovním grilem), odpadkovým košem a do prostoru umístit (pokud to bude technicky možné) i pítko s pitnou vodou. Naším cílem je vytvořit příjemnější a lépe vybavený prostor pro sport a relaxaci, který bude sloužit rodinám s dětmi i všem ostatním. Projekt zpříjemní a zkultivuje prostor, který čeká ve vzdáleném časovém horizontu na stavební rozvoj.


Veřejný přínos projektu: Projekt Hřiště na Červeném kopci je určený pro obyvatele Červeného kopce a také obyvatele širšího okolí (zejména z městských částí Brno-střed a Bohunic), pro které je toto zajímavé a poněkud zapomenuté místo cílem procházek a odpočinku. Projekt využijí všechny věkové kategorie obyvatel Brna a pomůže i samotnému místu - zvýší se jeho bezpečnost a atraktivita.

Navrhovatel:
Martina Pacasová
 
Kontaktovat navrhovatele
Název:
Hřiště na Červeném kopci
Lokalita:
Brno - střed
Rozpočet:
1 262 000 Kč
Tématická oblast:
Zábava
Délka realizace:
6 měsíců
Počet líbí se mi:
159
Podpora
Projekt byl podpořen podpisovým archem
Status:
neproveditelný
Posouzení proveditelnosti (Více informací)
Majetkový odbor
Rozpočet projektu - návrh
Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Terenní úpravy 1 300 000 300 000
Demolice 1 80 000 80 000
Rekultivace 1 80 000 80 000
Založení trávníku 1 40 000 40 000
Ořez zeleně 1 20 000 20 000
Vysazení zeleně 1 60 000 60 000
Lavičky a stoly (set) 5 15 000 75 000
Přístřešek 1 80 000 80 000
Herní prvky 1 200 000 200 000
Odpadkový koš 1 5 000 5 000
Ohniště 1 10 000 10 000
Pítko 1 50 000 50 000
Projektová dokumentace 1 112 000 112 000
údržba 3 50 000 150 000
Cena celkem: 1 262 000 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt Odůvodnění Závěr
Majetkový odbor oplocený areál, pronajatý, stavby nejsou v majetku města neproveditelný