2. etapa výstavby basketbalového hřiště

Jedná se o dokončení - rozšíření basketbalového hřiště při ZŠ Řehořova 3 Brno. Pro jeho velké využití navrhujeme jeho rozšíření. Jedná se o hřiště se SmartSoftovým povrchem o velikosti 10 x 10 metrů včetně renovace basketbalového koše.

Hřiště je umístěno v blízkosti veřejného parku na ul. Řehořova. V roce 2017 proběhla výstavba 1. etapy (hřiště se SmartSoftovým povrchem o rozloze 100m2 s jedním basketbalovým košem). Oplocení bylo provedeno na celkovou rozlohu hřiště 20 x 10 metrů. Hřiště využívají nejenom žáci ZŠ Řehořova, ale zejména veřejnost, neboť je to jediné basketbalové hřiště v MČ Brno Černovice. Díky veřejně přístupnému hřišti se otevírá možnost sportování nejenom dětem, ale i dospělým. Projekt byl projednán s vedením radnice MČ Brno Černovice i s vedením ZŠ Řehořova. Obě instituce tento projekt podporují. Jedná se o bezúdržbové hřiště, pouze s nutností podzimního úklidu od listí.


Veřejný přínos projektu: Veřejný prospěch pro všechny obyvatele MČ Brno Černovice a blízké okolí od těch nejmenších po dospělé. Podpora sportovního vyžití na území MČ Brno Černovice.

Navrhovatel:
Zdenka Bártová
 
Kontaktovat navrhovatele
Název:
2. etapa výstavby basketbalového hřiště
Lokalita:
Brno - Černovice
Rozpočet:
342 290 Kč
Tématická oblast:
Sport
Doba realizace:
od: 01. 04. 2019 do: 30. 05. 2019
Počet líbí se mi:
320
Status:
získal podporu
Posouzení proveditelnosti (Více informací)
útvar MMB pro oblast Smart City
Majetkový odbor
Odbor investiční
Odbor územního plánování a rozvoje
Rozpočet projektu - návrh
Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
strojní stržení drnu a odkopávky 20 - 25cm, 100m2 1 15 000 15 000
vybourání stávajících obrubníků vč.betonového základu s přemístěním do 30m 1 600 600
nakládka suti+odvoz, vč. skládkovného 1 1 300 1 300
štěrková podkladní vrstva pod umělý povrch 21cm 1 46 500 46 500
nákup a osazení betonového obrubníku 50mm do betonového lože 1 13 300 13 300
hrubé terénní úpravy kolem obrubníků, uhrabání a osetí travním semenem 1 3 900 3 900
bezpečný polyuretanový povrch SmartSoft EPDM 35mm v dané barevnosti 1 151 200 151 200
očištění a natření (2nátěry) stávajících sloupů na basketbal, vč. barvy 1 3 400 3 400
basketbalová deska venkovní z překližky 180 x 105 cm s košem a síťkou na koš, vč. dopravy a montáže 1 9 700 9 700
doprava a režie spodní stavba 1 10 700 10 700
doprava a režie umělý povrch 1 19 300 19 300
nakládka drnů a výkopku na kontejner plus odvoz, vč. skládkovného 1 33 000 33 000
Projektová dokumentace 1 30 790 30 790
úklid 3 1 200 3 600
Cena celkem: 342 290 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt Odůvodnění Závěr
útvar MMB pro oblast Smart City posouzení probíhá
Majetkový odbor majetek města ve správě městské části proveditelný
Odbor investiční Odhad ceny reálný proveditelný
Odbor územního plánování a rozvoje Jedná se o plochu ostatní městské zeleně, která zahrnuje parkově upravená veřejná prostranství. Jedná se o rozšíření stávajícího hřiště. proveditelný