Kurňa, po kom se ta ulice jmenuje?
nevítězný
Kamila Štěpánková
1 510 000 Kč (navržený)
Vzdělání
Brno - střed
2018
161 líbí se mi (podpořen podpisovým archem)
697 hlasů

Štítky s názvy ulic Brna budou doplněny tabulkou s informací o osobě,po které je ulice nazvána a dobou, kdy žila. Tak se přirozeně zvýší vzdělání všech, kdo ulicemi prochází.
Takové informace najdeme v mnohých městech ČR i v zahraničí.

Ulice často nesou názvy podle osob, jejichž jména jsou pro nás tajemstvím. Doplněním těchto názvů informací o koho jde a kdy žil umožní lidem si rozšířit obzor. Přitom se nemusí nic učit, stačí si přečíst tabulky. Sdělení je stručné,takže se snadno zapamatuje. Projekt je určen široké veřejnosti. Je realizovatelný v jakékoliv části Brna, ale ve středu města se poučí i cizinci.

Realizace projektu je docela jednoduchá,pod současným názvem bude další tabulka, kde se dovíte, kdo byl ten člověk v názvu ulice a kdy žil.. Kniha seznamu ulic a osob z názvu včetně doby života již existuje. Budovy ve vlastnictví Brna(střed), kam by byly tabulky vyvěšeny jsou známy , taktéž vyrobce těchto tabulek pro Brno smluvně pracuje. Na výběru ulic k rozšířenému označení se mohou podílet i školy.Zájem žactva o informace to nejspíš posílí. Náklady nebudou mít příliš mnoho položek a podle finančních možností se rozsah projektu může pružně přizpůsobit.
Projekt přihlašuji proto, že jsem vyrůstala v městě Hodoníně, který takové tabulky u názvů ulic tehdy měl. Přestože se mi letopočty z tabulek již vytratily, vím ještě z té doby, že Rodin byl francouzský sochař, Blažek významný architekt,Jánošík reálná osoba zbojníka......V londýnských podchodech mě zaujaly výjevy z významných bitev,opět s naučným textem, který si každý po čase zapamatuje... Výrobce tabulek mi potvrdil, že takové veřejné vzdělávání na ulici není v Evropě nic neobvyklého.
Proč by si tedy návštěvníci i občané Brna nemohli své vzdělání nenuceným způsobem také rozšířit.

Hlasovací video

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Zvýšení kulturní a technické vzdělanosti všech společenských vrsten obyvatel města i cizích návštěvníků.Stručné sdělení na zdi u názvu ulice unožní lidem se nejen dovědět o dané osobě, ale si to i zapamatovat. Kromě osob půjde i o poznání minulosti města : Ponávka- jméno říčky zakryté chodníkem, Jircháře- zpracování kůží bělokožešníky, Valchařská-zpracování sukna zplsťováním,

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
výroba tabulky k názvu vybraných 100 ulic Brna střed, 4ks 400 2 300 920 000
upevnění 400 1 000 400 000
Cena projektové dokumentace celkem: 1 100 000 100 000
opravy 3 30 000 90 000
Cena celkem: 1 510 000 Kč

Posouzení proveditelnosti