Okolí ZŠ Laštůvkova
podpořen podpisovým archem

ZŠ Laštůvkova je umístěna mezi \"starou dálnicí\" a bývalým nákupním centrem. Okolí školy čeká na své oživení. Pro začátek by stačilo umístit pár laviček a drobných prvků.

Přemýšlela jsem, co mi chybí v naší škole. Je to možnost sednout si na lavičku v prostoru před školou. Lavičky by sloužily žákům i rodičů a prarodičům.
Dalším oživením by bylo využití travnatých ploch kolem budovy školy, které by se daly doplnit o drobné prvky motivující k pohybu. Něco podobného mají u ZŠ Vejrostova.
Vzorové prvky jsem vybírala pokud možno věkově neutrální, vím, že do ZŠ chodí starší děti a mládež :)
Na přiložených fotografiích je návrh úprav. Mělo by jít o drobnosti, které by měly pouze doplňovat funkci areálu školy.
Nejde o velké úpravy ani investice. Věřím, že k lepšímu prostředí stačí málo.

Děkuji za podporu.


Veřejný přínos projektu: Oživení prostoru kolem školy. Zvýšení pohodlí pro žáky, návštěvníky a přátele školy. Motivace dětí k pohybu (herní prvky), Využijí - senioři (lavičky po dobu než přijde dítě z družiny), děti (žáci, sourozenci žáků), rodiče.

Navrhovatel:
Markéta Matejová
 
Kontaktovat navrhovatele
Název:
Okolí ZŠ Laštůvkova
Lokalita:
Brno - Bystrc
Rozpočet:
385 600 Kč
Tématická oblast:
Děti
Délka realizace:
2 měsíce
Počet líbí se mi:
137
Status:
podpořen podpisovým archem
Posouzení proveditelnosti (Více informací)
útvar MMB pro oblast Smart City
Majetkový odbor
MČ Brno - Bystrc
Rozpočet projektu - návrh
Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
lavička 12 8 000 96 000
herní prvek 10 20 000 200 000
Projektová dokumentace 1 29 600 29 600
opravy 3 20 000 60 000
Cena celkem: 385 600 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt Odůvodnění Závěr
útvar MMB pro oblast Smart City Ve Strategii pro Brno (2007) je projekt v souladu s prioritou KVALITA ŽIVOTA, s opatřením 3.1.5 Zlepšení kvality veřejných prostranství a vybraných složek životního prostředí. V nově připravované strategii #brno2050 je projekt v souladu s hodnotou KOMPAKTNÍ A VYVÁŽENÉ MĚSTO. proveditelný
Majetkový odbor majetek města ve správě městské části proveditelný
MČ Brno - Bystrc posouzení probíhá