Okolí ZŠ Laštůvkova
nevítězný

ZŠ Laštůvkova je umístěna mezi \"starou dálnicí\" a bývalým nákupním centrem. Okolí školy čeká na své oživení. Pro začátek by stačilo umístit pár laviček.

Přemýšlela jsem, co mi chybí v naší škole. Je to možnost sednout si na lavičku v prostoru před školou. Lavičky by sloužily žákům i rodičů a prarodičům.
Na přiložených fotografiích je návrh úprav. Mělo by jít o drobnosti, které by měly pouze doplňovat funkci areálu školy.
Nejde o velké úpravy ani investice. Věřím, že k lepšímu prostředí stačí málo.

Děkuji za podporu.


Veřejný přínos projektu: Oživení prostoru kolem školy. Zvýšení pohodlí pro žáky, návštěvníky a přátele školy. Využijí - senioři (lavičky po dobu než přijde dítě z družiny), děti (žáci, sourozenci žáků), rodiče.

Navrhovatel:
Markéta Matejová
 
Kontaktovat navrhovatele
Název:
Okolí ZŠ Laštůvkova
Lokalita:
Brno - Bystrc
Rozpočet:
245 000 Kč
Tématická oblast:
Děti
Délka realizace:
2 měsíce
Počet líbí se mi:
137
Podpora
Projekt byl podpořen podpisovým archem
Status:
nevítězný
Posouzení proveditelnosti (Více informací)
útvar MMB pro oblast Smart City
Majetkový odbor
MČ Brno - Bystrc
Rozpočet projektu - návrh
Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
lavička 12 10 000 120 000
montáž, přípravné práce 1 45 000 45 000
Cena projektové dokumentace celkem: 1 20 000 20 000
opravy 3 20 000 60 000
Cena celkem: 245 000 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt Odůvodnění Závěr
útvar MMB pro oblast Smart City Ve Strategii pro Brno (2007) je projekt v souladu s prioritou KVALITA ŽIVOTA, s opatřením 3.1.5 Zlepšení kvality veřejných prostranství a vybraných složek životního prostředí. V nově připravované strategii #brno2050 je projekt v souladu s hodnotou KOMPAKTNÍ A VYVÁŽENÉ MĚSTO. proveditelný
Majetkový odbor majetek města ve správě městské části proveditelný
MČ Brno - Bystrc Městská část souhlasí s případnou realizací projektu za předpokladu, že budou v areálu školy umístěny pouze lavičky bez jakýchkoliv herních prvků. proveditelný