Rodinné víceúčelové hřiště Lískováček
nevítězný

Sportovně - relaxační rodinné hřiště \"Lískováček\", vznikne na ploše dnes nefunkčního hřiště v otevřeném vnitrobloku mezi ulicemi Dunajská a U Hřiště v rámci MČ Brno Starý Lískovec, Bude určeno k relaxaci, hrám i sportovním aktivitám pro celou rodinu.

Projekt lze rozdělit na dvě části. První sportovní část nabízí cvičební prvky tzv. work out a parkourové prvky (\"překážková dráha\"). Vše doplňují zapuštěné trampolíny a herní prvky pro celou rodinu.

Druhá část obsahuje relaxační zázemí ve formě altánku s houpacími sítěmi a prostor s malým zapuštěným ohništěm s možností grilování, které je skryto za terénním valem. Nebudou chybět \"anti - vandal\" ruské kuželky či labyrint.

Obdobné hřiště spojující sportovně - relaxační záměr pro celou rodinu v MČ doposud neexistuje. Místo je navíc dobře dostupné pro obyvatele celé městské části (prakticky uprostřed), a je dobře vidět z MHD (tram) i nedalekého obchodního komplexu (restaurace, kadeřník apod.).

Projekt má rovněž kulturní přesah, kdy se v rámci areálu mohou pořádat kulturní i osvětové a sportovní aktivity pro děti, mládež i jejich rodiče.

Kromě nově vzniklých možností k relaxaci i sportu je tedy projekt vhodný také pro posílení a rozvoj sousedských vztahů a vytváření společensky prospěšných aktivit v MČ.


Veřejný přínos projektu: Relaxačně sportovní hřiště bude sloužit rodinám a široké veřejnosti MČ Brno Starý - Lískovec a okolí. Nabídne zázemí pro velkou cílovou skupinu obyvatel od těch nejmenších, přes rodiny až po seniory. Kromě sportovního vyžití pro děti i mládež (parkur) nabídne i odpočinkové prvky (altán, ohniště, posezení) a zázemí pro scházení komunity a pořádání drobných akcí (grilování, piknik atd.) občanů Starého Lískovce, které dnes v MČ chybí.

Navrhovatel:
Jiří Filip
 
Kontaktovat navrhovatele
Název:
Rodinné víceúčelové hřiště Lískováček
Lokalita:
Brno - Starý Lískovec
Rozpočet:
2 999 999 Kč
Tématická oblast:
Děti
Délka realizace:
6 měsíců
Počet líbí se mi:
354
Status:
nevítězný
Posouzení proveditelnosti (Více informací)
útvar MMB pro oblast Smart City
Majetkový odbor
Odbor investiční
Odbor územního plánování a rozvoje
MČ Brno - Starý Lískovec
Rozpočet projektu - návrh
Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Trampolíny čtvercové 3 65 184 195 552
Lavička - koník 1 13 926 13 926
Lavička extra - šneček 1 15 717 15 717
Venkovní posilovna work out 1 274 865 274 865
Parkurová sestava 1 446 023 446 023
Labyrint 1 29 424 29 424
Relaxační altán 1 252 084 252 084
Houpací síť z ocelového lana 2 34 270 68 540
Terénní vlna 1 26 638 26 638
Ohniště kamenné 1 6 411 6 411
Sedátko - špalek 10 1 275 12 750
Travní koberec 1 61 882 61 882
Ruské kuželky 1 25 073 25 073
Pádová plocha - litý pryžový povrch bezešvý 1 1 010 242 1 010 242
Montáž prvků včetně dopravy 1 342 967 342 967
Cena projektové dokumentace celkem: 1 145 905 145 905
Údržba 3 24 000 72 000
Cena celkem: 2 999 999 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt Odůvodnění Závěr
útvar MMB pro oblast Smart City Ve Strategii pro Brno (2007) je projekt v souladu s prioritou KVALITA ŽIVOTA, s opatřením 3.1.5 Zlepšení kvality veřejných prostranství a vybraných složek životního prostředí. V nově připravované strategii #brno2050 je projekt v souladu s hodnotou PŘÍRODA VE MĚSTĚ a SPORTOVNÍ MĚSTO. proveditelný
Majetkový odbor pozemek v majetku města, ve správě městské části proveditelný
Odbor investiční Proveditelné s podmínkou, že návrh, co do rozsahu, bude respektovat daný finanční limit. Servisní náklady musí posoudit provozovatel hřiště. proveditelný
Odbor územního plánování a rozvoje Jedná se o veřejné prostranství v rámci plochy všeobecného bydlení. proveditelný
MČ Brno - Starý Lískovec proveditelný