Parkour hřiště v Bohunicích
nevítězný
Kateřina Fialová
2 230 000 Kč
Sport
Brno - Bohunice
od: 1. 1. 2019 do: 1. 9. 2019
358 líbí se mi

Záměrem projektu je vybudovat jednoduché, veřejně přístupné parkourové hřiště vhodné pro začínající až po zkušené sportovce. Při stavbě bude využito přírodních materiálů, zejména dřevo a kámen se snahou vytvořit jednoduché, ale efektivní prvky.

Parkour (někdy též Le Parkour a také jako zkratka PK) neboli l’art du déplacement (umění pohybu/umění přemístění) je disciplína francouzského původu, jejímž základem je schopnost dostat se z místa na místo (a také umět se dostat zpět) bezpečně, plynule a účinně (efektivně) za použití vlastního těla a to prostřednictvím přemetů, salt vzduchem, skoků apod. Pomáhá v překonávání libovolných překážek v okolním prostředí – od větví přes kameny a skály až po zábradlí a betonové zdi – a může být provozován jak ve městě, tak na venkově.
Každá překážka, se kterou se při parkouru setkáme, představuje unikátní výzvu k překonání efektivním způsobem, v závislosti na stavbě těla, rychlosti, úhlu náběhu, tvaru překážky apod. Parkour se zabývá tréninkem těla a mysli za účelem zlepšení schopnosti reagovat na překážku technikou, která funguje mnohdy technikou nepopsanou, která ani popsat nepotřebuje. V mnoha případech závisí efektivita na rychlém přesouvání těžiště a využití pohybové energie k rychlému provedení \\\"nemožných\\\" nebo velmi náročných tělesných pohybů.
Lidé věnující se parkouru obvykle utratí za parkour jen málo peněz a obvykle trénují v jednoduchém, lehkém, sportovním oblečení.
V české republice se začal parkour rozvíjet od roku 2003.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Volně přístupné sportoviště pro všechny věkové skupiny sloužící pro rekreační sport. Budoucí umístění hřiště využívá travnatou plochu v blízkosti sportovního areálu v Bohunicích s cílem rozšířit nabídku sportovního vyžití pro sportující veřejnost.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Terénní úpravy hřiště 1 200 000 200 000
Hřiště 1 1 800 000 1 800 000
Projektová dokumentace 1 200 000 200 000
údržba a opravy hřiště 3 10 000 30 000
Cena celkem: 2 230 000 Kč

Posouzení proveditelnosti

Subjekt Odůvodnění Závěr
útvar MMB pro oblast Smart City Ve Strategii pro Brno (2007) je projekt v souladu s prioritou KVALITA ŽIVOTA, s opatřením 3.1.2 Podpora volnočasových aktivit, rekreace a sportu. V nově připravované strategii #brno2050 je projekt v souladu s hodnotou SPORTOVNÍ MĚSTO. proveditelný
Majetkový odbor majetek města ve správě MČ, výstavba možná v horní části pozemku, část přiléhající k hřišti je předmětem dispozice proveditelný
Odbor implementace evropských fondů V místě se realizoval projekt podpořený z evropských fondů. Umístění hřiště nesmí narušit výsadbu a cestní síť financovanou z evropských fondů. proveditelný
Odbor investiční odhad ceny reálný proveditelný
Odbor územního plánování a rozvoje Zvláštní plochy pro rekreaci jsou určeny pro hromadnou rekreaci, sport a zábavu. proveditelný
MČ Brno - Bohunice proveditelný