Parkour hřiště v Bohunicích
nevítězný
Kateřina Fialová
2 230 000 Kč (navržený)
Sport
Brno - Bohunice
od: 1. 1. 2019 do: 1. 9. 2019
358 líbí se mi
928 hlasů

Záměrem projektu je vybudovat jednoduché, veřejně přístupné parkourové hřiště vhodné pro začínající až po zkušené sportovce. Při stavbě bude využito přírodních materiálů, zejména dřevo a kámen se snahou vytvořit jednoduché, ale efektivní prvky.

Parkour (někdy též Le Parkour a také jako zkratka PK) neboli l’art du déplacement (umění pohybu/umění přemístění) je disciplína francouzského původu, jejímž základem je schopnost dostat se z místa na místo (a také umět se dostat zpět) bezpečně, plynule a účinně (efektivně) za použití vlastního těla a to prostřednictvím přemetů, salt vzduchem, skoků apod. Pomáhá v překonávání libovolných překážek v okolním prostředí – od větví přes kameny a skály až po zábradlí a betonové zdi – a může být provozován jak ve městě, tak na venkově.
Každá překážka, se kterou se při parkouru setkáme, představuje unikátní výzvu k překonání efektivním způsobem, v závislosti na stavbě těla, rychlosti, úhlu náběhu, tvaru překážky apod. Parkour se zabývá tréninkem těla a mysli za účelem zlepšení schopnosti reagovat na překážku technikou, která funguje mnohdy technikou nepopsanou, která ani popsat nepotřebuje. V mnoha případech závisí efektivita na rychlém přesouvání těžiště a využití pohybové energie k rychlému provedení \\\"nemožných\\\" nebo velmi náročných tělesných pohybů.
Lidé věnující se parkouru obvykle utratí za parkour jen málo peněz a obvykle trénují v jednoduchém, lehkém, sportovním oblečení.
V české republice se začal parkour rozvíjet od roku 2003.

Hlasovací video

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Volně přístupné sportoviště pro všechny věkové skupiny sloužící pro rekreační sport. Budoucí umístění hřiště využívá travnatou plochu v blízkosti sportovního areálu v Bohunicích s cílem rozšířit nabídku sportovního vyžití pro sportující veřejnost.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Terénní úpravy hřiště 1 200 000 200 000
Hřiště 1 1 800 000 1 800 000
Projektová dokumentace 1 200 000 200 000
údržba a opravy hřiště 3 10 000 30 000
Cena celkem: 2 230 000 Kč

Posouzení proveditelnosti