Husovice! znáte své ulice?
nevítězný

Jestliže budou v Husovicích tabulky s názvy ulic doplněny informací o osobě,po které je ulice nazvána a dobou, kdy žila, bude procházka ulicemi příjemným obohacením znalostmi o prostředí této městské části.

Od dob Marie Terezie mají ulice měst i obcí svá jména. Ta stále aktuální (Komenský, Masaryk,) všichni známe. Kdo byl ale ten, po kterém je nazvána naše ulice, mnohdy ani netušíme. A do které doby patří už teprv ne. Ani zvědavost nás nepovede k tomu, abychom to někde hledali. Když nám to ale tabulka na ulici přímo sdělí, přestane být ulice anonnymní. Nebudete chodit mezi domy,ale mezi básníky, spisovateli, sportovci, vědátory,státníky různých zemí a historických období . Ulice tak trochu ožijí. Přitom se nemusíte nic učit, stačí si přečíst text tabulky. Sdělení je stručné,takže se snadno zapamatuje. Mnohá města již tyto informace mají a ani v cizině to není nic neobvyklého. Proč by to Husovice nemohly mít také a být v Brně první?


Veřejný přínos projektu: Husovicím projekt rozšíří vzdělání občanů všech věkových kategorií o znalosti významných osob,po kterých jsou pojmenovány jejich ulice , To vše jen tím, že si informace lidé při procházkách ulicemi přečtou a zapamatují.

Navrhovatel:
Kamila Štěpánková
 
Kontaktovat navrhovatele
Název:
Husovice! znáte své ulice?
Lokalita:
Brno - sever
Rozpočet:
430 000 Kč
Tématická oblast:
Vzdělání
Délka realizace:
10 měsíců
Počet líbí se mi:
48
Podpora
Projekt byl podpořen podpisovým archem
Status:
nevítězný
Posouzení proveditelnosti (Více informací)
útvar MMB pro oblast Smart City
Odbor kultury
Kancelář marketingu a zahraničních vztahů
MČ Brno - sever
Rozpočet projektu - návrh
Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
výroba tabulky názvu ulice 100 2 300 230 000
montáž 100 1 000 100 000
Cena projektové dokumentace celkem: 1 40 000 40 000
opravy 3 20 000 60 000
Cena celkem: 430 000 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt Odůvodnění Závěr
útvar MMB pro oblast Smart City Ve Strategii pro Brno (2007) je projekt v souladu s prioritou KVALITA ŽIVOTA, s opatřením 3.1.3 Podpora rozvoje kulturního vyžití a zachování kulturního dědictví. V nově připravované strategii #brno2050 je projekt v souladu s hodnotou KULTURNÍ MĚSTO a VZDĚLANÉ UNIVERZITNÍ MĚSTO. proveditelný
Odbor kultury Projekt je v souladu se Strategií kultury a kreativních odvětví, nacenění je adekvátní v případě, že k instalaci nebude potřeba použít stavební plošiny. proveditelný
Kancelář marketingu a zahraničních vztahů Projekt je proveditelný, přispívá ke zvýšení povědomí obyvatel i turistů o významných osobnostech, podle kterých jsou pojmenovány ulice ve středu města. Projekt svojí lokací v centru města přispívá k naplňování Priority 3 „Podmínky rozvoje“ a Opatření 3.5 „Živé centrum města“ strategického dokumentu Program rozvoje cestovního ruchu města Brna 2016 – 2020. V případě realizace stejného nebo podobného projektu v jiné městské části je nutná návaznost projektu. proveditelný
MČ Brno - sever proveditelný