Husovice! znáte své ulice?
nevítězný
Kamila Štěpánková
430 000 Kč (navržený)
Vzdělání
Brno - sever
10 měsíců
48 líbí se mi (podpořen podpisovým archem)
-41 hlasů

Jestliže budou v Husovicích tabulky s názvy ulic doplněny informací o osobě,po které je ulice nazvána a dobou, kdy žila, bude procházka ulicemi příjemným obohacením znalostmi o prostředí této městské části.

Od dob Marie Terezie mají ulice měst i obcí svá jména. Ta stále aktuální (Komenský, Masaryk,) všichni známe. Kdo byl ale ten, po kterém je nazvána naše ulice, mnohdy ani netušíme. A do které doby patří už teprv ne. Ani zvědavost nás nepovede k tomu, abychom to někde hledali. Když nám to ale tabulka na ulici přímo sdělí, přestane být ulice anonnymní. Nebudete chodit mezi domy,ale mezi básníky, spisovateli, sportovci, vědátory,státníky různých zemí a historických období . Ulice tak trochu ožijí. Přitom se nemusíte nic učit, stačí si přečíst text tabulky. Sdělení je stručné,takže se snadno zapamatuje. Mnohá města již tyto informace mají a ani v cizině to není nic neobvyklého. Proč by to Husovice nemohly mít také a být v Brně první?

Hlasovací video

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Husovicím projekt rozšíří vzdělání občanů všech věkových kategorií o znalosti významných osob,po kterých jsou pojmenovány jejich ulice , To vše jen tím, že si informace lidé při procházkách ulicemi přečtou a zapamatují.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
výroba tabulky názvu ulice 100 2 300 230 000
montáž 100 1 000 100 000
Cena projektové dokumentace celkem: 1 40 000 40 000
opravy 3 20 000 60 000
Cena celkem: 430 000 Kč

Posouzení proveditelnosti