Galerie štěstí místo sprejerské hrůzy.
podpořen podpisovým archem

Projekt zahrnuje: vyhotovení katalogu dětských obrázků (po uspořádání konkurzu na ZŠ Brna), které mohou být použity majiteli zohavených sprejery zdí; vytvoření ukázkového uměleckého objektu za účasti mládeže na ploše zpevňovací zdi na ul. Kroftova.

Účastníme se projektu Dáme na vás (Ing. Svitlana Polak, Mgr. Nadiia Nešataieva, Ing. Alexej Polák), protože chceme něco udělat s vandalismem mládeže ve městě Brně. Navrhujeme možnost pro děti a mladé lidi využít svůj talent a úsilí na vytvoření pěkných uměleckých objektů ve městě Brně místo zohavených sprejery zdí a plotů.
Návrh zahrnuje:
1) Uspořádat konkurz dětských obrázků na základních školách s názvem Svět očima dětí s několika tématy, např.: Kvetoucí planeta, Fantazie barev, Svět živočichů, Kosmická dobrodružství… atd.
2) Vybrat asi 200 nejlepších obrázků a pak je zanést do katalogu.
3) Za pomoci studentů brněnských škol uměleckého zaměření vytvořit první umělecký objekt na ploše nové zpevňovací zdi na ulici Kroftova, kde bude v rohu uvedeno jméno a věk autora a iniciály studenta, který obrázek namaluje na plochu zdi.
4) K plotovému pletivu vysadit rychle-rostoucí mnoho-letní proplétající rostliny (např. divoký vinohrad), které by mohly zlepšit pohled na umělecký objekt (za tři roky lze půlku rostlin spustit na zeď k zabránění sprejerství).
5) Navrhnout soukromým majitelům nejvíce poškozených sprejery zdí a plotů (k projektu jsou přiloženy dvě ilustrace dalších ukázkových návrhů) možnost využití Katalogu pro vytvoření nových uměleckých objektů (bohužel, prostředky z projektu Dáme na vás mohou být použity jen na majetek města).


Veřejný přínos projektu: Dáme dětem možnost dokázat světu svůj talent bez nočního zohavení historických budov, tramvajových vozů ... atd.
Nahradíme nejvíce počmárané sprejery místa v Brně pěknými, pozitivními uměleckými objekty, které zvednou všem nám náladu a možná potěší turisty. Udělíme pozornost více lidí k tématice vandalismu a sprejerství v Brně.

Navrhovatel:
Svitlana Polak
 
Kontaktovat navrhovatele
Název:
Galerie štěstí místo sprejerské hrůzy.
Lokalita:
Brno - Žabovřesky
Rozpočet:
195 000 Kč
Tématická oblast:
Děti
Doba realizace:
od: 01. 03. 2019 do: 31. 05. 2019
Počet líbí se mi:
92
Status:
podpořen podpisovým archem
Posouzení proveditelnosti (Více informací)
útvar MMB pro oblast Smart City
Majetkový odbor
Odbor územního plánování a rozvoje
Odbor kultury
Rozpočet projektu - návrh
Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Organizace konkurzu dětských obrázků na ZŠ Brno 1 40 000 40 000
Vytvoření katalogu vítězných obrázků 1 5 000 5 000
Přenesení dětských obrázků na plochu zpevňovací zdi 100 1 000 100 000
Vysazení mnoho-letních rostlin (lián) 100 50 5 000
Cena projektové dokumentace celkem: 1 15 000 15 000
Péče o rostliny 3 10 000 30 000
Cena celkem: 195 000 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt Odůvodnění Závěr
útvar MMB pro oblast Smart City Ve Strategii pro Brno (2007) je projekt v souladu s prioritou KVALITA ŽIVOTA, s opatřením 3.1.5 Zlepšení kvality veřejných prostranství a vybraných složek životního prostředí. V nově připravované strategii #brno2050 je projekt v souladu s hodnotou ARCHITEKTONICKÁ TVÁŘ MĚSTA. proveditelný
Majetkový odbor majetek města, ve správě městské části proveditelný
Odbor územního plánování a rozvoje posouzení probíhá
Odbor kultury posouzení probíhá