Basketbal v Lužánkách
neproveditelný
Petr Bednárik
79 940 Kč (navržený)
Sport
Brno - střed
1 měsíc
379 líbí se mi

V parku Lužánky je prázdná a nevyužívaná betonová plocha (přesné místo je zaznačeno na přiložené mapě). Stačí přidat dvě konstrukce s koši na basketbal (stojan, deska obroučka, síťka), na betonu namalovat lajny a vznikne plocha pro aktivní odpočinek.

Basketbal/košíková má v Brně ohromnou tradici, bohužel historie je v tomto lepší než současnost. V této městské části chybí venkovní hřiště, kde je možné vzít míč, dítě, kamarády a jít si zaházet na koš.

Park je koncipován jako odpočinkové místo umožňující některé sportovní aktivity, využití této současné plochy, bez nutnosti budovat další hřiště, výborně doplní aktuální možnosti aktivního odpočinku.

Poměr cena/přínos projektu je v tomto případě bezkonkurenční.

Fotky aktuální podoby místa, fotku navrhované konstrukce a ilustrační fotku š´tastných lidí najdete níže.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Podpora nabídky volnočasových aktivit, rekreace a sportu. Sportovní vyžití všech obyvatel města bez ohledu na věk. Prevence kriminality u mladistvých. Pozitivní vliv sportu na zdraví.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Basketbalová konstrukce se zemním pouzdrem 2 24 970 49 940
Barva pro vyznačení lajn/čar na hřišti 1 1 000 1 000
Práce 1 5 000 5 000
Projektová dokumentace 1 12 000 12 000
Znovunatření lajn/čar. oprava síťek, nutná údržba 3 4 000 12 000
Cena celkem: 79 940 Kč

Posouzení proveditelnosti

Subjekt Odůvodnění Závěr
Odbor životního prostředí K úpravě plochy je zpracována dokumentace pro územní řízení a v současné době probíhá proces pro získání územního rozhodnutí. Jedná se o projekt „Revitalizace hřišť podél ulice Lužánecká“ zpracovaný Ing. Evou Damcovou se souhlasem prof. Otruby (hlavní architekt parku Lužánky). Jedná se o realizaci nového hřiště podél ulice Lužánecká, kde je v plánu vybudovat novou běžeckou dráhu, hřiště „in line“, hřiště „Work out“ hřiště pro paraplegiky. Součástí realizace je vybudování spojovacího chodníku, veřejné osvětlení na hřištích a sadové úpravy. Projekt by měl být zahrnut do rozpočtu v roce 2019. neproveditelný