Veřejný prostor Sadová
nevítězný

Vybudování odpočinkové zóny - parku, dětského a motorického hřiště a venkovní posilovny na části pozemku města Brna v katastrálním území Sadová, p.č. 102/1..

V současné době je v oblasti Sadová pár menších dětských hřišť a žádný park či sportoviště. Po dokončení výstavby, pojme oblast Sadová cca 4500 obyvatel. A proto je z mého pohledu důležité vytvořit v oblasti dětská hřiště, sportovní hřiště a parky s kapacitou odpovídající počtu obyvatel.

Rád bych, aby na části výše zmíněném pozemku město Brno vytvořilo prostor, kde bude možné zajít s dětmi, potkávat se s přáteli a sportovat.

Veřejný prostor Sadová bude představovat místo, kde najdou vyžití děti, rodiče i prarodiče.

Děti si budou moci hrát na dětském hřišti. Všechny věkové kategorií mohou protáhnout svá těla ve venkovní posilovně a procvičit motorické schopnosti v motorickém parku. Nebo si jen sednout na lavičku a relaxovat..Veřejný přínos projektu: Vytvoříme veřejný prostor - místo pro aktivní odpočinek. Kde se budou bavit, relaxovat a cvičit děti, dospělí i senioři.

Navrhovatel:
Tomáš Dupal
 
Kontaktovat navrhovatele
Název:
Veřejný prostor Sadová
Lokalita:
Brno - Královo Pole
Rozpočet:
2 551 000 Kč
Tématická oblast:
Děti
Délka realizace:
6 měsíců
Počet líbí se mi:
373
Podpora
Projekt byl podpořen podpisovým archem
Status:
nevítězný
Posouzení proveditelnosti (Více informací)
Majetkový odbor
Odbor územního plánování a rozvoje
Odbor investiční
útvar MMB pro oblast Smart City
MČ Brno - Královo Pole
Rozpočet projektu - návrh
Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Venkovní posilovna 1 450 000 450 000
Motorický park 1 400 000 400 000
Dětské hřiště 1 490 000 490 000
Park 1 475 000 475 000
Terénní úpravy 1 456 000 456 000
Cena projektové dokumentace celkem: 1 100 000 100 000
údržba mobiliáře 3 60 000 180 000
Cena celkem: 2 551 000 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt Odůvodnění Závěr
Majetkový odbor majetek města, Majetkový odbor řeší odprodej části pozemku soukromému investorovi bytové výstavby - nutná koordinace proveditelný s úpravami
Odbor územního plánování a rozvoje Upozorňujeme, že celý pozemek leží v návrhové ploše určené pro bydlení. Parková zeleň je přípustná součást těchto ploch. Park na pozemku by byl realizovatelný pouze jako stavba dočasná (čemuž by bylo vhodné v projektu přizpůsobit vegetační úpravy). proveditelný s úpravami
Odbor investiční proveditelný
útvar MMB pro oblast Smart City Ve Strategii pro Brno (2007) je projekt v souladu s prioritou KVALITA ŽIVOTA, s opatřením 3.1.5 Zlepšení kvality veřejných prostranství a vybraných složek životního prostředí. V nově připravované strategii #brno2050 je projekt v souladu s hodnotou KOMPAKTNÍ A VYVÁŽENÉ MĚSTO a SPORTOVNÍ MĚSTO. proveditelný
MČ Brno - Královo Pole Městská část souhlasí s případnou realizací projektu a nedoporučuje realizovat dětské hřiště v blízkosti páteřní frekventované komunikace. proveditelný