Zastavte se na Botanické
nevítězný
Petra Buganská
2 755 000 Kč (navržený)
Jiné
Brno - Královo Pole
3 měsíce
311 líbí se mi
269 hlasů

Chceme se scházet s místními, diskutovat a navzájem se inspirovat.
Vytvořit příjemné místo pro toto setkávání, nebo jen pro zastavení a odpočinek.
Chceme společně zlepšovat prostředí kolem nás.
Chceme rekonstrukci veřejného prostoru na Botanické.

KDE:
Veřejný prostor, který je středem našeho zájmu, se nachází na ulici Botanická. Je vymezen hmotou obytného domu naproti Sportovního gymnázia a základní školy při zastávce MHD Botanická a samotnou ulicí Botanická.

JAK NA TO:
Současný stav je zcela nevyhovující a z různých jiných příkladů se jeví jako velmi vhodná cesta začít pracovat na návrhu přímo s obyvateli okolních domů, kteří prostorem denně prochází a mají jej na očích. Projekt rekonstrukce veřejného prostoru před tímto velkým domem by měl vzniknout společně s jeho obyvateli formou participačních workshopů.

Chceme pěstovat dobré sousedské vztahy a dotvářet společný veřejný prostor spolu s obyvateli blízkého okolí. Samotné úpravě veřejného prostranství bude předcházet několik společných akcí, kdy konkrétní budoucí podobu našeho „malého náměstí“ navrhneme společně. Rádi bychom do procesu zapojili občany všech věkových kategorií.

Zmiňovanými aktivitami máme na mysli např. společnou sousedskou snídani, piknik, setkání spojené s hudbou či tancem, dílnami pro děti, promítáním filmu, turnajem v pétanque, atd. Během setkání také formou workshopu navrhneme výslednou podobu tohoto prostoru.

CO Z TOHO BUDE:
Nově zrekonstruované místo bude přátelské pro kolemjdoucí i obyvatele přilehlého domu, pro cyklisty i pěší, pro seniory i děti. Důležitou roli v návrhu bude hrát zeleň, aby Botanická dostála svému jménu, ale především aby nám na ní bylo příjemně.

Společné aktivity a akce pro spoluobčany či náhodné kolemjdoucí tím ale nekončí. Naopak, provedené úpravy budou tyto aktivity ještě více podněcovat a lákat obyvatele k trávení volného času venku. Následnou péči a pořádání dalších akcí budeme samozřejmě nadále iniciovat spolu s dalšími kreativními lidmi. Kdoví, kdo všechno se těmito aktivitami nechá inspirovat.

Hlasovací video

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Projekt rekonstrukce veřejného prostoru na Botanické by měl vzniknout společně s jeho obyvateli formou participačních workshopů. Právě obyvatelé z okolí budou jeho nejčastějšími uživateli. Místo však bude přátelské pro všechny: pro kolemjdoucí, cyklisty, maminky s dětmi, seniory, sousedy co zajdou na skleničku do vinárny nebo do bistra na zákusek. Rekonstrukcí ale vše teprve začíná - provedené úpravy budou tím více podněcovat aktivity jako sousedský piknik, workshopy, dílny pro děti, atd.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
odstranění stávající dlažby 1 250 000 250 000
zemní práce 1 150 000 150 000
pokládka nové dlažby a povrchů, včetně nákupu materiálu 1 500 000 500 000
parkové úpravy: výsadba stromů, založení trávníku a záhonů 1 400 000 400 000
mobiliář a vybavení včetně dopravy a instalace 1 400 000 400 000
další nezbytné stavební úpravy 1 100 000 100 000
umělecké dílo 1 50 000 50 000
hospodaření s dešťovými vodami 1 100 000 100 000
organizace wokshopu a participace veřejnosti 1 50 000 50 000
rezerva na realizaci 1 400 000 400 000
Cena projektové dokumentace celkem: 1 100 000 100 000
údržba 3 85 000 255 000
Cena celkem: 2 755 000 Kč

Posouzení proveditelnosti