Kvetoucí step v Kohoutovicích
nevítězný
Dana Kalčíková
640 000 Kč (navržený)
Zeleň
Brno - Kohoutovice
1 měsíc
367 líbí se mi
989 hlasů

Založení stepi namísto trávníku ve středovém pásu mezi silnicemi v Kohoutovicích.

V současné době jsou volné zelené plochy v Kohoutovicích osety trávníky. Ty jsou několikrát do roka sečeny a nemají většinou možnost rozkvést. V suchých létech dochází ke žloutnutí celých takto udržovaných ploch. Projekt by měl umožnit vyzkoušet na středovém pásu mezi silnicemi, zda by bylo možné v Kohoutovicích založit umělou step, která by po dobu vegetace kvetla, nevysychala jako stávající trávníky a vyžadovala jen jednu seč na podzim. Kvetoucí rostliny oživí jinak monotónní panelové sídliště a zpříjemní jeho vzhled. Místo bylo vybráno na základě připomínek obyvatel, kteří se obávají zvýšeného výskytu klíšťat a obtížného sběru psích výkalů mezi vzrostlými rostlinami. Je navrhována kombinovaná výsadba vzrostlých rostlin a dosetí z osiva.

Hlasovací video

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Realizací projektu dojde ke zlepšení vzhledu panelového sídliště. Bude otestována možnost realizace uměle založené stepi v podmínkách města Brna. Tato stepní společenstva se lépe vyrovnávají s dlouhotrvajícím suchem než běžné trávníky, které žloutnou a jsou zdrojem prachu. Umožní také život hmyzu, který je vázaný na kvetoucí rostliny (např. motýli).

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
realizační náklady (cena za m2) 1000 500 500 000
Cena projektové dokumentace celkem: 1 50 000 50 000
údržba 3 30 000 90 000
Cena celkem: 640 000 Kč

Posouzení proveditelnosti