Kvetoucí step v Kohoutovicích
nevítězný

Založení stepi namísto trávníku ve středovém pásu mezi silnicemi v Kohoutovicích.

V současné době jsou volné zelené plochy v Kohoutovicích osety trávníky. Ty jsou několikrát do roka sečeny a nemají většinou možnost rozkvést. V suchých létech dochází ke žloutnutí celých takto udržovaných ploch. Projekt by měl umožnit vyzkoušet na středovém pásu mezi silnicemi, zda by bylo možné v Kohoutovicích založit umělou step, která by po dobu vegetace kvetla, nevysychala jako stávající trávníky a vyžadovala jen jednu seč na podzim. Kvetoucí rostliny oživí jinak monotónní panelové sídliště a zpříjemní jeho vzhled. Místo bylo vybráno na základě připomínek obyvatel, kteří se obávají zvýšeného výskytu klíšťat a obtížného sběru psích výkalů mezi vzrostlými rostlinami. Je navrhována kombinovaná výsadba vzrostlých rostlin a dosetí z osiva.


Veřejný přínos projektu: Realizací projektu dojde ke zlepšení vzhledu panelového sídliště. Bude otestována možnost realizace uměle založené stepi v podmínkách města Brna. Tato stepní společenstva se lépe vyrovnávají s dlouhotrvajícím suchem než běžné trávníky, které žloutnou a jsou zdrojem prachu. Umožní také život hmyzu, který je vázaný na kvetoucí rostliny (např. motýli).

Navrhovatel:
Dana Kalčíková
 
Kontaktovat navrhovatele
Název:
Kvetoucí step v Kohoutovicích
Lokalita:
Brno - Kohoutovice
Rozpočet:
640 000 Kč
Tématická oblast:
Zeleň
Délka realizace:
1 měsíc
Počet líbí se mi:
367
Status:
nevítězný
Posouzení proveditelnosti (Více informací)
útvar MMB pro oblast Smart City
Majetkový odbor
Odbor dopravy
MČ Brno - Kohoutovice
Rozpočet projektu - návrh
Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
realizační náklady (cena za m2) 1000 500 500 000
Cena projektové dokumentace celkem: 1 50 000 50 000
údržba 3 30 000 90 000
Cena celkem: 640 000 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt Odůvodnění Závěr
útvar MMB pro oblast Smart City Ve Strategii pro Brno (2007) je projekt v souladu s prioritou KVALITA ŽIVOTA, s opatřením 3.1.5 Zlepšení kvality veřejných prostranství a vybraných složek životního prostředí. V nově připravované strategii #brno2050 je projekt v souladu s hodnotou PŘÍRODA VE MĚSTĚ. proveditelný
Majetkový odbor majetek města ve správě BKOM, a.s. proveditelný
Odbor dopravy Není v rozporu s koncepcí dopravy města Brna. Projekt bude být moci realizovaný pravděpodobně pouze na osové části pozemku (cca prostřední třetina pruhu), bude třeba prověřit rozhledové podmínky. proveditelný
MČ Brno - Kohoutovice proveditelný