Lavičky na nábřeží
nevítězný

Lavičky pro bezdomovce? Nikoliv, ti už mají stávající lavičky rozebrané.
Ale co ostatní? Senioři, maminky s dětmi, milenci, romantici. Ti všichni se rádi procházejí po nábřeží řeky Svratky, ale nemají si kam sednout a vychutnat si kouzlo řeky

Nábřeží brněnských řek si zaslouží důkladnou revitalizaci, ale dřív než se tak stane, lze již nyní některé zajímavé úseky využít pro odpočinek a osadit je lavičkami. Projekt je situován na nábřeží řeky Svratky v Bystrci, kde jde o hojně navštěvovanou promenádu podél řeky v úseku od tramvajového mostu po hráz.
Oč jde nyní? Na vybraných příjemných místech u řeky budou osazeny parkové lavičky. Umístění laviček by mělo být orientováno s výhledem na vodní hladinu, nejlépe zády k cestě, aby lidé sedící na lavičce nebyli rušeni průchodem chodců a psů a průjezdem kol a mohli zde v klidu odpočívat a pozorovat řeku. Lavičky by měly být tradiční, pevné, které vydrží běžný provoz - např. parkové lavičky s betonovými stojinami a dřevěným sedákem i opěradlem, jež se dají v případě poškození vyměnit. Bylo by přínosné v některých místech umístit lavičky blízko říčního toku, aby měl sedící člověk kontakt s vodní hladinou.


Veřejný přínos projektu: Oživí se nábřeží, lavičky umožní všem spočinout na březích řeky a lidé si budou moci vychutnat výhledy na vodu, na vodní ptactvo, zeleň a zajímavé nábřežní scenérie. V případě úspěšnosti projektu, se mohou orgány města a městských částí chopit tohoto nápadu a rozšířit tuto aktivitu i na jiné úseky. Projekt nevylučuje budoucí důkladnou revitalizaci nábřeží.

Navrhovatel:
Olga Strublová
 
Kontaktovat navrhovatele
Název:
Lavičky na nábřeží
Lokalita:
Brno - Bystrc
Rozpočet:
550 000 Kč
Tématická oblast:
Jiné: odpočinek
Délka realizace:
2 měsíce
Počet líbí se mi:
158
Podpora
Projekt byl podpořen podpisovým archem
Status:
nevítězný
Posouzení proveditelnosti (Více informací)
útvar MMB pro oblast Smart City
Majetkový odbor
Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství
MČ Brno - Bystrc
Rozpočet projektu - návrh
Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
parková lavička 25 10 000 250 000
montáž, přípravné práce 1 100 000 100 000
Cena projektové dokumentace celkem: 1 50 000 50 000
výměna poškozených latí 3 50 000 150 000
Cena celkem: 550 000 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt Odůvodnění Závěr
útvar MMB pro oblast Smart City Ve Strategii pro Brno (2007) je projekt v souladu s prioritou KVALITA ŽIVOTA, s opatřením 3.1.5 Zlepšení kvality veřejných prostranství a vybraných složek životního prostředí. V nově připravované strategii #brno2050 je projekt v souladu s hodnotou KOMPAKTNÍ A VYVÁŽENÉ MĚSTO. proveditelný
Majetkový odbor majetek města ve správě městské části proveditelný
Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství Protipovodňová ochrana není problém, Povodí Moravy s.p. neuvažuje o umístění laviček, s případným umístěním nemá problém, jen nesmí bránit v provádění údržby vodního toku. proveditelný
MČ Brno - Bystrc proveditelný