Park Sadová - nový park pro Brno
v realizaci
Martina Blahová
2 816 800 Kč (navržený)
Zeleň
Brno - Královo Pole
3 měsíce
430 líbí se mi (podpořen podpisovým archem)
1672 hlasů
Kancelář participace

V městské čtvrti Sadová chybí jakékoliv veřejné prostranství, kam by si lidé moli přijít odpočinout, a přitom se tu nachází krásný rozlehlý pozemek. Máme výjimečnou možnost jednu z posledních „zelených“ ploch v Brně uchovat pro nás všechny.

Představujeme Vám projekt nového parku pro Brno – Park Sadová, který propojuje okolní rychle rostoucí rezidenční zástavbu s krajinným rázem městské čtvrti Sadová. Díky využití stávající zeleně se jedná o projekt, který nebude vznikat dlouhé roky, ale jehož vlastní realizace zabere tři měsíce a může nám všem okamžitě sloužit. A především pak projekt, na který společně díky podpoře města můžeme navázat dalšími a dalšími.

Pojďme se společně projít po novém brněnském parku, uspořádejme zde fotbalový turnaj s přáteli zakončený společným piknikem, zatímco se děti vyřádí na dětském hřišti. Pojďme vytvořit přirozeně působící místo pro setkávání a relaxaci všech Brňanů.

Cílem projektu je zpřístupnění městského pozemku parcelní číslo 19, k.ú. Sadová (okres Brno-město) veřejnosti a vybudování menšího parku s relaxační zónou, dětským a fotbalovým hřištěm v jeho severní části (přibližně 1150 m2). Celý pozemek je v územním plánu města Brna veden jako Plocha pro veřejnou vybavenost a jeho celková rozloha je 43 953 m2.

A když budeme úspěšní, můžeme pokračovat dál; námi navrhovaný park by v budoucnu mohl být dále rozšířen na jih do údolí a plynule tak propojit Královo pole s Divišovou čtvrtí a Lesnou.

Hlasovací video

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: V katastrálním území Sadová v současnosti probíhá rozsáhlá výstavba obytných komplexů a rodinných domů, s předpokládaným počtem 4500 rezidentů. Náš projekt bude sloužit místním i „přespolním“ návštěvníkům jako místo pro setkání, odpočinek i sportovní vyžití nejen dětí,ale všech věkových skupin.

Deník projektu

Datum Popis
únor 2019 Schválení rozpočtového opatření a realizátora projektu: Kancelář participace.
únor 2019 Probíhá geodetické zaměření, které poslouží jako podklad pro zpracování projektové dokumentace.
duben 2019 Navrhovatelka specifikuje požadavky na herní prvky.

Rozpočet projektu - návrh

Posouzení proveditelnosti