Park Sadová - nový park pro Brno
v realizaci
Martina Blahová
2 816 800 Kč (navržený)
Zeleň
Brno - Královo Pole
2018
430 líbí se mi (podpořen podpisovým archem)
1672 hlasů
Kancelář participace

V městské čtvrti Sadová chybí jakékoliv veřejné prostranství, kam by si lidé moli přijít odpočinout, a přitom se tu nachází krásný rozlehlý pozemek. Máme výjimečnou možnost jednu z posledních „zelených“ ploch v Brně uchovat pro nás všechny.

Představujeme Vám projekt nového parku pro Brno – Park Sadová, který propojuje okolní rychle rostoucí rezidenční zástavbu s krajinným rázem městské čtvrti Sadová. Díky využití stávající zeleně se jedná o projekt, který nebude vznikat dlouhé roky, ale jehož vlastní realizace zabere tři měsíce a může nám všem okamžitě sloužit. A především pak projekt, na který společně díky podpoře města můžeme navázat dalšími a dalšími.

Pojďme se společně projít po novém brněnském parku, uspořádejme zde fotbalový turnaj s přáteli zakončený společným piknikem, zatímco se děti vyřádí na dětském hřišti. Pojďme vytvořit přirozeně působící místo pro setkávání a relaxaci všech Brňanů.

Cílem projektu je zpřístupnění městského pozemku parcelní číslo 19, k.ú. Sadová (okres Brno-město) veřejnosti a vybudování menšího parku s relaxační zónou, dětským a fotbalovým hřištěm v jeho severní části (přibližně 1150 m2). Celý pozemek je v územním plánu města Brna veden jako Plocha pro veřejnou vybavenost a jeho celková rozloha je 43 953 m2.

A když budeme úspěšní, můžeme pokračovat dál; námi navrhovaný park by v budoucnu mohl být dále rozšířen na jih do údolí a plynule tak propojit Královo pole s Divišovou čtvrtí a Lesnou.

Hlasovací video

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: V katastrálním území Sadová v současnosti probíhá rozsáhlá výstavba obytných komplexů a rodinných domů, s předpokládaným počtem 4500 rezidentů. Náš projekt bude sloužit místním i „přespolním“ návštěvníkům jako místo pro setkání, odpočinek i sportovní vyžití nejen dětí,ale všech věkových skupin.

Deník projektu

Datum Popis
únor 2019 Schválení rozpočtového opatření a realizátora projektu: Kancelář participace.
únor 2019 Probíhá geodetické zaměření, které poslouží jako podklad pro zpracování projektové dokumentace.
červen 2019 Zpracovává se zadávací dokumentace pro výběrové řízení.
červenec 2019 Probíhá výběrové řízení na zhotovitele.
září 2019 Na základě výběrového řízení byl vybrán zhotovitel.
prosinec 2019 Zhotoviteli bylo předáno staveniště. Předpokládaný termín dokončení je dle smlouvy do 9 měsíců, tedy do začátku září 2020.
leden 2020 Zhotovitel začal s přípravnými pracemi. Proběhlo vytyčení staveniště. Díky letošní mírné zimě, mohla začít firma s kácením vybraných stromů a keřů, aby dodržela období vegetačního klidu.
únor 2020 Označené stromy a keře určené projektem k odstranění jsou vykáceny, rozřezány a případně podrceny. Podle počasí začnou terénní úpravy.
březen 2020 Pomocí těžké techniky dochází k úpravě terénu a přípravě na osazení herních prvků.
duben 2020 Úpravy terénu byly dokončeny. Začínají se osazovat herní prvky.
květen 2020 Herní prvky jsou dokončené, nyní bude následovat dosypání dopadových ploch a dokončení mlatových cest.
červen 2020 Probíhá další úprava zeleně. S paní navrhovatelkou se diskutuje o možném doplnění hřiště o ovocné stromy a vyhlídkovou věž s dalekohledem.
červenec 2020 Dne 30. 7. bylo hřiště zpřístupněné, i když ještě chybí několik herních prvků. Jejich doplnění proběhne během podzimu 2020.
říjen 2020 Probíhá výběr dodavatele posledního herního prvku. Po jeho osazení bude projekt dokončen
říjen 2020 Byl vybrán zhotovitel posledního herního prvku, a to menší dřevěné rozhledny s dalekohledem.
říjen 2020 Bohužel park ještě nebyl ani dokončen a již byla vstupní branka poničená zřejmě nevychovanými spoluobčany:(
prosinec 2020 Park Sadová je předán a v provozu. Na jaře bude park doplněn o menší dřevěnou rozhlednu a tím bude projekt dokončen.
březen 2021 Rozhledna pro děti je osazena včetně dalekohledu. V dubnu bude hřiště zavřeno, proběhne výsev trávy, aby vše bylo jak má být.
duben 2021 Park dočasně uzavřen. Proběhla úprava povrchů a především osetí plochy trávou.
červen 2021 Tráva začala růst a bude znovu otevřeno.

Rozpočet projektu - návrh

Posouzení proveditelnosti