Park Sadová - nový park pro Brno
podpořen podpisovým archem

Brno je s 2,1% parkových ploch (údaj Českého statistického úřadu z roku 2015) jedno z nejméně zelených měst v České republice - pojďme to změnit a začněme hned.

Představujeme Vám projekt nového parku pro Brno – Park Sadová, na kterém se podílela skupina našich přátel, brněnských architektů se zkušenostmi z působení v Evropě, propojující okolní rychle rostoucí rezidenční zástavbu s krajinným rázem městské čtvrti Sadová a jedinečnými výhledy na město. Díky využití stávající zeleně se jedná o projekt, který nebude vznikat dlouhé roky, ale jehož vlastní realizace zabere tři měsíce a může nám všem okamžitě sloužit. A především pak projekt, na který společně díky podpoře města můžeme navázat dalšími a dalšími.

Pojďme se společně projít po novém brněnském parku s výhledem na Špilberk a Petrov, uspořádejme zde fotbalový turnaj s přáteli zakončený společným piknikem, zatímco se děti vyřádí na dětském hřišti. Pojďme vytvořit přirozeně působící místo pro setkávání a relaxaci všech Brňanů.

Cílem projektu je zpřístupnění městského pozemku parcelní číslo 19, k.ú. Sadová (okres Brno-město) veřejnosti a vybudování menšího parku s relaxační zónou, dětským a fotbalovým hřištěm v jeho severní části (přibližně 3400 m2). Celý pozemek je v územním plánu města Brna veden jako Plocha pro veřejnou vybavenost a jeho celková rozloha je 43 953 m2. Návrh předkládáme ve dvou variantách:

1. architektonicky výraznější a ikonická s monolitickými kruhy s funkcí sezení a relaxace dokreslující panoramatický výhled na město,
2. architektonicky méně výrazná, ale více respektující stávající zeleň bez monolitických kruhů a tedy i finančně méně náročná umožňující rozsáhlejší parkovou úpravu.

A když budeme úspěšní, můžeme pokračovat dál; námi navrhovaný park by v budoucnu mohl být dále rozšířen na jih do údolí a plynule tak propojit Královo pole s Divišovou čtvrtí a Lesnou.


Veřejný přínos projektu: V katastrálním území Sadová v současnosti probíhá rozsáhlá výstavba obytných komplexů a rodinných domů, s předpokládaným počtem 4500 rezidentů. Náš projekt bude sloužit místním i „přespolním“ návštěvníkům jako místo pro setkání, odpočinek i sportovní vyžití nejen dětí,ale všech věkových skupin.

Navrhovatel:
Martina Blahová
 
Kontaktovat navrhovatele
Název:
Park Sadová - nový park pro Brno
Lokalita:
Brno - Královo Pole
Rozpočet:
2 753 000 Kč
Tématická oblast:
Zeleň
Délka realizace:
3 měsíce
Počet líbí se mi:
430
Status:
podpořen podpisovým archem
Posouzení proveditelnosti (Více informací)
útvar MMB pro oblast Smart City
Majetkový odbor
Odbor investiční
Rozpočet projektu - návrh
Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Zemní práce (odstranění křovin i s kořeny a dalších rostlin, odkopávky, hloubení rýh, poplatek za skládku, kačírek apod.) 1 453 000 453 000
Svislé a kompletní konstrukce (betonové prstence okolo herních prvků) 1 489 000 489 000
Komunikace (mlatová cesta 90 x 2,5m) 1 118 000 118 000
Zeleň (založení záhonu, mulčování, výsadba květin, okrasných travin, živého plotu a 7 ks stromů) 1 480 000 480 000
Herní prvky (vahadlová houpačka, síťová pyramida, 2 řetězové houpačky + hnízdo, 3 pružinová houpadla, fotbalové branky) 1 748 000 748 000
Mobiliář (10 laviček, 5 odpadkových košů) 1 272 000 272 000
Vytyčení hranice pozemku 1 18 000 18 000
Cena projektové dokumentace celkem: 1 85 000 85 000
Údržba parku 3 30 000 90 000
Cena celkem: 2 753 000 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt Odůvodnění Závěr
útvar MMB pro oblast Smart City Ve Strategii pro Brno (2007) je projekt v souladu s prioritou KVALITA ŽIVOTA, s opatřením 3.1.5 Zlepšení kvality veřejných prostranství a vybraných složek životního prostředí. V nově připravované strategii #brno2050 je projekt v souladu s hodnotou KOMPAKTNÍ A VYVÁŽENÉ MĚSTO a PŘÍRODA VE MĚSTĚ. proveditelný
Majetkový odbor posouzení probíhá
Odbor investiční posouzení probíhá