Revitalizace plochy mezi paneláky
nevítězný
Ondřej Štaud
2 270 000 Kč (navržený)
Zeleň
Brno - Řečkovice a Mokrá Hora
3 měsíce
211 líbí se mi (podpořen podpisovým archem)
397 hlasů

Kultivace nevzhledných ploch mezi panelovými domy Žitná 21 a Novoměstská 5, výsadba zeleňe a realizace míst k odpočinku a rekreaci.

V jižní části řečkovického sídliště již řadu let můžeme vidět velmi nevzhledná zákoutí či nevyužité plochy, které by mohly být pokryty zelení a sloužit jako místo k odpočinku. V prostoru mezi panelovými domy Žitná 21 a Novoměstská 5 by tak mohlo vzniknout pěkné místo k posezení a relaxaci pro všechny obyvatele této lokality. Projekt předpokládá s odstraněním vydlážděného půlkruhu u východní strany panelového domu Žitná 21, odstranění půlkruhové asfaltové komunikace, kde by byl vysázen travní povrch a byl zde umístěn chodník, který by spojovol již upravenou část (dětské hřiště v jižní části domu) a plochu za křovinami. Dále se předpokládá právě s úpravou křovin a vzniku průchodu mezi nimi směrem k ulici Novoměstské, kde by také proběhla revitalizace asfaltové plochy s umístěním laviček. Projekt počítá i s novým místem na kontejnery pro dům Žitná 21, který by měl být v dolní části revitalizovaného plochy cca 40 metrů od severovýchodního cípů domu.

Hlasovací video

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Kultivace neudržované a nevyužívané plochy. Nově vybudované zázemí by sloužilo zejména pro důchodce a rodiny s malými dětmi, kteří v dané lokalitě tvoří podstatnou část obyvatel.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Zasazení trávníku 1 230 000 230 000
Vybudování chodníků 1 880 000 880 000
Lavičky 10 60 000 600 000
Úprava zeleně 1 120 000 120 000
Místo na kontejnery 1 20 000 20 000
Rezerva na realizaci 1 200 000 200 000
Cena projektové dokumentace celkem: 1 100 000 100 000
Úklid, úprava zeleně 3 40 000 120 000
Cena celkem: 2 270 000 Kč

Posouzení proveditelnosti