Mládežnické klubovny pod Bílou horou
vítězný

Chceme klukům a holkám ze Židenic a okolních čtvrtí poskytnout vhodné prostředí pro nejrůznější aktivity - kroužky, hraní her, výtvarnou činnost atp. Navrhujeme přestavět současné klubovny tak, aby byly světlé, dostatečně prostorné a bezpečné.

Stávající klubovny stojí na střeše volnočasového sálu v nádherném prostředí areálu dětí a mládeže pod Bílou horou. Klubovny bohužel nevyhovují požadavkům na práci s dětmi dispozičně ani po technické stránce.
Navrhujeme současné dožívající konstrukce ze 70. let minulého století strhnout a nahradit je dvěma prostornými a světlými lehkými montovanými stavbami z moderních materiálů. Budou v nich různě členěné prostory, sociální zázemí, velká okna a hlavně spousta místa. Návrh jde s dobou, jeho součástí je například dobré zateplení, hospodaření s dešťovou vodou nebo lehké zelené střechy. Navržené stavby nejenže budou splňovat aktuální požadavky na prostory pro práci s malými dětmi a mládeží, ale budou také chytře řešené a vzhledné. Na terasu s klubovnami je také navržen nový praktický přístup po ocelovém schodišti.
Byl proveden stavebně-technický průzkum zděného objektu, na jehož ploché střeše (terase) mají klubovny stát. Průzkumem se prověřily technické možnosti přestavby (napojení sítí a odpadů) a statika celého objektu a bylo potvrzeno, že stávající stavba nové konstrukce bez problémů unese.
Klubovny budou nabídnuty k pravidelnému užití skupinám pracujícím s dětmi a mládeží, nárazově předpokládáme využití dětmi i dospělými z řad široké veřejnosti např. pro jednorázové tvůrčí dílny, workshopy, kulturní program, promítání, veřejné diskuze či přednášky a podobně.
Areál je již dnes přístupný veřejnosti pro sportovní aktivity, díky navrženým úpravám se stane také nedílnou součástí kulturně-společenského života ve své čtvrti a okolí.
Na provozních výdajích projektu se bude finančně podílet městská část.


Veřejný přínos projektu: V Židenicích a okolních čtvrtích je množství skupin pracujících s dětmi a mládeží. V nových kapacitách volnočasového areálu pod Bílou horou dostanou možnost realizovat svůj program a rozvíjet se v prostředí, které k tomu bude technicky způsobilé, hezké, zdravé a bezpečné. Rozšíří se tak rozmanitost nabídky a kapacita volnočasových aktivit zejména pro děti, ale i pro dospělé občany ze širokého okolí.

Navrhovatel:
Vilém Řiháček
 
Kontaktovat navrhovatele
Název:
Mládežnické klubovny pod Bílou horou
Lokalita:
Brno - Židenice
Rozpočet:
3 000 000 Kč
Tématická oblast:
Děti
Délka realizace:
5 měsíců
Počet líbí se mi:
679
Status:
vítězný (OCENĚNÝ MEDAILÍ)
Posouzení proveditelnosti (Více informací)
útvar MMB pro oblast Smart City
Majetkový odbor
Odbor životního prostředí
Odbor územního plánování a rozvoje
Odbor investiční
MČ Brno - Židenice
Rozpočet projektu - návrh
Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
klubovna 1: statická opatření, založení 1 130 000 130 000
kl. 1: vlastní konstrukce, opláštění, střecha, výplně otvorů, izolace 1 1 065 000 1 065 000
kl.1: vnitřní stavba, podlahy, rozvody, sítě 1 300 000 300 000
kl.1: revize, tlakové zkoušky, testy a certifikáty 1 30 000 30 000
kl.1: základní vnitřní vybavení 1 30 000 30 000
kl.1 nové venkovní schodiště 1 50 000 50 000
klubovna 2: statická opatření, založení 1 115 000 115 000
kl.2: vlastní konstrukce, opláštění, střecha, výplně otvorů, izolace 1 615 000 615 000
kl.2: vnitřní stavba, podlahy, rozvody, sítě 1 100 000 100 000
kl.2: rekonstrukce stávajících přístupových schodů 1 30 000 30 000
kl.2: revize, tlakové zkoušky, testy a certifikáty 1 20 000 20 000
kl.2: základní vnitřní vybavení: 1 10 000 10 000
Rezerva na realizaci 1 345 500 345 500
Cena projektové dokumentace celkem: 1 129 500 129 500
údržba 3 10 000 30 000
Cena celkem: 3 000 000 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt Odůvodnění Závěr
útvar MMB pro oblast Smart City Ve Strategii pro Brno (2007) je projekt v souladu s prioritou KVALITA ŽIVOTA, s opatřením 3.1.2 Podpora volnočasových aktivit, rekreace a sportu. V nově připravované strategii #brno2050 je projekt v souladu s hodnotou SPORTOVNÍ MĚSTO a VZDĚLANÉ A UNIVERZITNÍ MĚSTO. proveditelný
Majetkový odbor majetek města, svěřený městské části k pronájmu proveditelný
Odbor životního prostředí Objekt se nachází v ochranné pásmu přírodní památky (PP) Bílá hora. Ochranné pásmo dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně přírody“) činí 50 m od vymezené hranice tohoto zvláště chráněného území. Ke stavební činnosti v ochranném pásmu PP Bílá hora se vyjadřuje, příp. vydává závazné stanovisko příslušný orgán ochrany přírody, tj Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno, dle § 77a odst. 3 zákona o ochraně přírody. proveditelný
Odbor územního plánování a rozvoje Jedná se o přestavbu stávajícího objektu, ve stabilizované ploše parků, kde jsou přípustné stavby, které svým charakterem odpovídají způsobu využívání ploch zeleně a mají doplňkovou funkci. proveditelný
Odbor investiční proveditelný
MČ Brno - Židenice proveditelný