Čápkova - revitalizace zeleně a dlažba
nevítězný
Filip Kozelek
3 000 000 Kč (navržený)
Zeleň
Brno - střed
4 měsíce
333 líbí se mi
1085 hlasů

Projekt se týká obnovy chodníků a přístupových cestiček od silnice, vymezení okrajů zelených ploch od chodníků palisádami, případně zvýšeným obrubníkem. Navezení nové zeminy do takto vzniklých zelených ploch. Pokládka travnatého koberce.

Ulice Čápkova, patřící ke středu města, je nyní v nevyhovujícím stavu, jak technickém (zvlnění stávajících asfaltových chodníků), tak estetickém (vystavené popelnice, nedostatkem vláhy a přebytkem psů zcela zdevastované ‘zelené’ plochy). Naší snahou je zkulturnění veřejného prostoru, které bude odpovídat naší vyspělé kultuře a kde bude radostí se procházet.

Použití zámkové dlažby na východní straně ulice zajistí lepší propustnost vláhy pro přilehlou alej a napomůže jednodušším opravám při zvlnění díky kořenovým systémům. Na straně západní umožní použitím jinak barevné dlažby vyznačení parkovacích míst.

Revitalizace zeleně, strana východní - zde navrhujeme zvednutí strany přilehlé k chodníku, například palisádami a vytvoření mírné šikminy, u silnice končící ve stávající výšce. Toto by sloužilo k oddělení pochozí a travnaté plochy a také jako prevence proti nacouvání aut přes veřejnou zeleň na chodník.
Obnášelo by to hloubkové porytí půdy, ošetření přírodními hnojivy, navezení půdy nové, pokládka travnatého koberce, popřípadě výsadbu nového trávníku.

Revitalizace zeleně, strana západní - ochrana stávajících stromů pomocí betonových obrubníků, případně pomocí palisád, zatravnění takto vzniklého prostoru, nebo použití mulčovací kůry. Také by bylo možné použití kovových krytů.

Přesun popelnic z veřejného prostoru (nařízením města) do vnitrobloků, případně do původních prostor k tomu určených. Místo popelnic instalace odpočinkových zón - laviček, instalace vkusných malých odpadkových košů, určených též ke sběru psích exkrementů.
Vše je s obrázky popsáno v tomto dokumentu: https://docs.google.com/document/d/1yHjs9aY-x_A1d2Lwz1CUI1nylfj80ohir0B4R21hGW4/edit?usp=sharing

Hlasovací video

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Ulice Čápkova, patřící ke středu města, je nyní v nevyhovujícím stavu, jak technickém (zvlnění stávajících asfaltových chodníků), tak estetickém (vystavené popelnice, nedostatkem vláhy a přebytkem psů zcela zdevastované ‘zelené’ plochy). Naší snahou je zkulturnění veřejného prostoru, které bude odpovídat naší vyspělé kultuře a kde bude radostí se procházet. I s obrázky popsáno v tomto dokumentu: https://docs.google.com/document/d/1yHjs9aY-x_A1d2Lwz1CUI1nylfj80ohir0B4R21hGW4/edit?usp=sharing

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
odstranění asfaltu v metrech 1400 650 910 000
pokládlka dlažby v metrech 1400 671 939 400
pokládka trávníků v metrech 900 230 207 000
lavičky ks 5 7 000 35 000
odpadkové koše ks 3 3 000 9 000
palisády v metrech 600 200 120 000
kovové kryty pro samostatně stojící stromy 9 50 000 450 000
Cena projektové dokumentace celkem: 1 157 700 157 700
údržba zeleně 3 57 300 171 900
Cena celkem: 3 000 000 Kč

Posouzení proveditelnosti