Pěší zóna před Hlavákem
neproveditelný
František Sysel
274 000 Kč (navržený)
Doprava
Brno - střed
6 měsíců
416 líbí se mi

Cílem projektu je rozšířit pěší zónu do celého prostoru před Hlavní nádraží, odstranit všechny překážky pro volný pohyb cestujících v této lokalitě a vyznačit zastávky autobusů MHD, které se při rozjezdech nevejdou k nástupištím.

Prostory před budovou Hlavního nádraží jsou podle pocitové mapy suveréně nejneoblíbenějším místem v Brně. Téměř všechny zásahy, které zde proběhly, neplní svůj účel nebo vyznívají v niveč. Při rekonstrukci chodníku před budovou Hlavního nádraží došlo k výměně asfaltu za dlažební kostky. Cestující s kufry na kolečkách jistě jásají jako Tataři na Krymu. Došlo také k výměně mobiliáře na tramvajových nástupištích, zmizeli ležící bezdomovci a místo nich se tam objevili sedící. Poslední kapkou byla instalace zábradlí, které zcela zamezilo již tak omezenému průchodu na tramvajová nástupiště. Opět bez sebemenšího účinku, protože cestující jej přelézají nebo obchází kolem východů z podchodu, kde je ``vstup zakázán.`` Nepomohli ani radní, kteří v lednu hlasovali o zbudování přechodu k nástupištím. Po 4 měsících se nic neděje.

Možná je to způsobené snahou o co nejrychlejší přesun nádraží pryč z centra, aby cestující, znechuceni stavem starého nádraží, s povděkem přijali nádraží o kilometr dál, ale i přes populistické odhady členů vládnoucího hnutí budeme muset současné prostory používat minimálně dalších 10 let. Metro se totiž za kratší dobu postavit nedá a nové odsunuté nádraží padne ve chvíli, kdy nějaký pošetilec nahlásí, že je na něm bomba.

Celou situaci by přitom pomohlo posunout správným směrem zavedení pěší zóny od pošty až ke Grandu (viz mapa), odstranění všech zábradlí a jiných překážek a jiné rozvržení zatávek rozjezdů, protože DPMB nasazuje dlouhé kloubové autobusy, které zastavují mezi východy z podchodů a přestupující lidé se tudy musí prodírat.

Není vůbec nutné omezení průjezdu dopravy, auta tu ve špičce popojíždějí krokem již nyní bez explicitního omezení a z jiných míst v Brně, například z České, Maliňáku, Šilingráku, části Moráváku, či Mendeláku je vidět, že to funguje i bez zábradlí, tak proč ne na Hlavním nádraží?

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Umožnění pohodlného přestupu.
Zvýšení atraktivity prostoru.
Zvýšení pohodlí cestujících.
Přiblížení se standardu evropských měst.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Odstranění zábradlí a zadláždění nástupišť 1 120 000 120 000
Vyznačení zastávek autobusů před a za tramvajovými nástupišti 8 2 000 16 000
Dopravní značka ``Pěší zóna`` 6 10 000 60 000
Projektová dokumentace 1 30 000 30 000
Obnova označení zastávek 3 16 000 48 000
Cena celkem: 274 000 Kč

Posouzení proveditelnosti

Subjekt Odůvodnění Závěr
Majetkový odbor majetek města ve správě BKOM, a.s. proveditelný
Odbor dopravy Pěší zóna není definovaná jen dopravním značením, ale i stavebním uspořádáním a změnou organizace dopravy. Vzhledem k poměrně velkému rozsahu vyznačené plochy pěší zóny by investice s velkou pravděpodobností přesáhla rámec stanovený pro PaRo. Navíc jsou povrchy nástupišť a další části nově opravené, hrozí ztráta záruk, případně i porušení podmínek dotace. V neposlední řadě, z hlediska koncepce dopravy se o prostoru jako o pěší zóně neuvažuje. neproveditelný