Slovanská knihovna v Brně
nevítězný
Robert Keprt
3 000 000 Kč (navržený)
Kultura
Brno - střed
12 měsíců
6 líbí se mi (podpořen podpisovým archem)
6 hlasů

knihy ze slovanských a dříve slovanských zemí v Knihovně Jiřího Mahena (v tom 10 % knihy z jiných zemí, např. se vztahem k našemu území a krajanům ve světě)

Knihy budou patřit městu Brnu a budou uloženy v městské Knihovně Jiřího Mahena v Brně, kde si je každý může půjčit.

V některých kulturních oborech jsou převážně menší platy než v oborech jiných a také některé kulturní instituce trpí dlouhodobým nedostatkem zahraniční literatury. Týká se to i knížek ze slovanských států, po rozdělení Československa i knih slovenských, které jsou pro mnohé z nás méně dostupné. K oborům, ve kterých je obtížné až nemožné dělat vědeckou práci na úrovni bez zahraniční literatury, patří dějiny umění a archeologie. Výběr knih by tedy byl volen ve spolupráci s brněnskými historiky umění a archeology, ale je otevřený každému z Vás, ať už patříte k vědcům (nejen z Brna), překládáte, nebo jen milujete knihy či plánujete dovolenou a chcete se lépe připravit na cestu. Ač se tomu dá těžko věřit, z některých slovanských zemí a jazyků v Brně dodnes není ve veřejné knihovně žádná knížka. Přesvědčte se sami. Prosím, pokud považujete vzdělání a kulturu za důležité, nešetřte svými hlasy a dejte tomuto projektu hlasy dva. Děkuji.

Hlasovací video

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Knihy ze Slovenska, Běloruska, Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Černé Hory, Chorvatska, Kašub, Lužice, Makedonie, Polska, Rézie, Ruska, Slovinska, Ukrajiny a dříve slovanských zemí jsou v Brně převážně nedostupné - změňme to, umožněme vědcům, kteří se zabývají NAŠÍ kulturou a našimi dějinami a archeologií získat srovnání pro pochopení naší historie a našich památek, překladatelům nové podněty, nám všem pak lepší vzdělání, inspiraci pro plánování dovolené, navazování přátelství a radost. Díky!

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
knihy ze slovanských a dříve slovanských zemí 1 1 788 200 1 788 200
pořízení a katalogizace knih, personální náklady 1 911 800 911 800
Cena projektové dokumentace celkem: 1 300 000 300 000
- 3 0 0
Cena celkem: 3 000 000 Kč

Posouzení proveditelnosti