Přístřešky u zastávek MHD na Staré osadě
nevítězný
Jiří Kyjovský
470 000 Kč (navržený)
Jiné
Brno - Židenice
1 měsíc
310 líbí se mi
538 hlasů

Část Staré osady u zastávek MHD prošla rekonstrukcí, jsou zde nové lavičky, u kterých jsou sice vysazené stromy za ty stávající, ale než vyrostou, cestující musí sedět na přímém slunci. Náš návrh pro dva přístřešky nijak neohrožuje růst stromů.

Mrzí nás, že se při rekonstrukci Staré osady nemyslelo na rapidní úbytek stínu pro cestující, kterých je denně několik desítek tisíc. Nové stromy, které nahradili stávající, mohou růst dlouho a do té doby komfort při čekání na MHD cestujícím v letních dnech snižuje nutnost, sedět sice na nových lavičkách, ovšem na přímém slunci, které může neblaze působit na seniory apod. Přístřešky by nijak nezasáhli růst vysazených stromů a jsou v porovnání s celkovou cenou rekonstrukce Staré osady zanedbatelnou položkou. Myslíme si, že přístřešky ocení každý, kdo pravidelně zmíněné zastávky využívá.

Hlasovací video

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Přístřešky zajistí cestujícím stín na nově zbudovaných lavičkách po dobu čekání na MHD, při zastávkách Stará osada

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Přístřešky u zastávek MHD 2 150 000 300 000
Cena projektové dokumentace celkem: 1 20 000 20 000
Poničení 3 50 000 150 000
Cena celkem: 470 000 Kč

Posouzení proveditelnosti