Hřiště pro malé i velké v Akátkách
nevítězný

Předmětem projektu je vybudování discgolfového hřiště v lesoparku Akátky.

Obyvatelé Vinohrad obecně nemají moc možností, kam si vyjít ven, pokud nechtějí trávit čas mezi paneláky či v hospodě. V podstatě jediný dostupný kousek přírody v blízkosti je lesopark Akátky. V současné době zde probíhá výstavba dětského hřiště a naučné stezky (duben - červen 2018). Pro starší děti a dospělé zde navrhuji vybudování discgolfového hřiště.

Discgolf je možná pro mnohé neznámý sport, v poslední době ovšem zažívá velký boom. Hřiště lze snadno umístit do existujících parků. Stavební úpravy jsou minimální a samotné prvky hřiště v parku prakticky nijak nepřekáží. V Brně už tři discgolfová hřiště existují. Výhoda discgolfu spočívá v tom, že nejde jen o ryze sportovní disciplínu. Zahrát si jej může úplně každý, profesionální sportovci, rodiny s dětmi nebo třeba prarodiče. A bonusem je pak ještě pobyt na čerstvém vzduchu v přírodním prostředí


Veřejný přínos projektu: Discgolf je finančně velmi nenáročný sport. K tomu, abyste mohli začít hrát nepotřebujete kromě disků žádné zvláštní vybavení. Hra v přírodě je příjemná a nenásilnou formou přiměje hráče hýbat se, zároveň však není nijak fyzicky náročná, pokud se hraje jen rekreačně. Realizace discgolfového hřiště často vede k eliminaci sociálně patologických jevů v oblasti.

Navrhovatel:
Michal Janků
 
Kontaktovat navrhovatele
Název:
Hřiště pro malé i velké v Akátkách
Lokalita:
Brno - Židenice
Rozpočet:
390 000 Kč
Tématická oblast:
Děti
Délka realizace:
9 měsíců
Počet líbí se mi:
316
Status:
nevítězný
Posouzení proveditelnosti (Více informací)
útvar MMB pro oblast Smart City
Majetkový odbor
Odbor investiční
Odbor územního plánování a rozvoje
Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství
MČ Brno - Židenice
Rozpočet projektu - návrh
Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Discgolfové hřiště (na cca 20 000 m2: 9 košů, 9 výhozišť, 1 informační tabule, 9x malé popisy jamek, grafika) 1 300 000 300 000
Projektová dokumentace 1 30 000 30 000
Údržba 3 20 000 60 000
Cena celkem: 390 000 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt Odůvodnění Závěr
útvar MMB pro oblast Smart City Ve Strategii pro Brno (2007) je projekt v souladu s prioritou KVALITA ŽIVOTA, s opatřením 3.1.2 Podpora volnočasových aktivit, rekreace a sportu. V nově připravované strategii #brno2050 je projekt v souladu s hodnotou SPORTOVNÍ MĚSTO a KOMPAKTNÍ A VYVÁŽENÉ MĚSTO. proveditelný
Majetkový odbor majetek města ve správě Lesů města Brna, a.s. proveditelný
Odbor investiční Odhad ceny reálný proveditelný
Odbor územního plánování a rozvoje Jedná se o plochu parků a zároveň je v této lokalitě vymezeno urbánní biocentrum územního systému ekologické stability. Hřiště by mělo být projektováno s ohledem na tuto skutečnost (tzn. přírodě blízký charakter drobného mobiliáře a vybavovacích prvků). proveditelný s úpravami
Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství Lesopark Akátky je ve správě společnosti Lesy města Brna, a.s. Umístění discgolfového hřiště na lesních pozemcích je možné. Jedná se o kategorii lesa zvláštního určení z důvodu rekreačního využití. proveditelný
MČ Brno - Židenice proveditelný