Kavárna na nábřeží Svitavy u cyklostezky
neproveditelný

Návrh vybudovat kavárnu s veřejně přístupným WC, umístěnou u břehu Svitavy, naproti bývalému areálu Zbrojovky. Současné zázemí není při zvyšujícím se využívání chodci, cyklisty, běžci ap. žádné, ač lokalita k setkávání v příjemném prostředí vybízí.

Cesta podél břehů Svitavy se stává stále populárnější, počet chodců, cyklistů, běžců ap., kteří cest kolem řeky využívají, je stále více. Zázemí této popularitě ale vůbec neodpovídá. Chybí tu možnost občerstvení a není zde žádné přístupné WC. Proto navrhuji vybudování odpočinkového a občerstvovacího místa, tvořeného především mobilní designovou kavárnou. Ta bude využitelná i po provedení budoucí revitalizace nábřeží.

Kavárna by měla tvořit klíčový prvek místa v podobě přestavěného lodního kontejneru, kde 2/3 budou pro kavárnu a 1/3 bude sloužit jako WC. Jedna stěna z části určené pro kavárnu bude sklápěcí a sklopením vznikne malá teráska, na kterou budou umístěny židličky a stolečky. Na střechu tohoto kontejneru povedou schody a bude možné posezení i nahoře. Rozměrově by se jednalo o objekt o velikosti 12x2,5m, celkem 30m2 uzavíratelné plochy a dalších 20m2 jako sklopná teráska před kavárnou, a navíc až 30m2 jako terasa na střeše.

Kavárna bude nabízet k zapůjčení i venkovní hry (pétanque, frisbee…) a poskytovat zázemí pro organizování menších kulturních akcí.

Pozemek je v majetku města.


Veřejný přínos projektu: Projekt bude sloužit širokému spektru návštěvníků nábřeží Svitavy, kteří již dnes nábřeží hojně využívají pro turistiku, sportování, odpočinek i pro cestu do práce, a místo pro odpočinek a příjemné posezení by ocenili. Místem prochází významná evropská cyklotrasa a v bezprostřední blízkosti je hřiště pro děti.

Navrhovatel:
Erik Měkyna
 
Kontaktovat navrhovatele
Název:
Kavárna na nábřeží Svitavy u cyklostezky
Lokalita:
Brno - sever
Rozpočet:
2 299 200 Kč
Tématická oblast:
Zábava
Délka realizace:
12 měsíců
Počet líbí se mi:
321
Status:
neproveditelný
Posouzení proveditelnosti (Více informací)
útvar MMB pro oblast Smart City
Majetkový odbor
Odbor územního plánování a rozvoje
Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství
Odbor investiční
Rozpočet projektu - návrh
Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Designová soutěž pro studenty o vzhled kavárny, organizace 1 50 000 50 000
Pítko kombinované i pro psy 1 22 000 22 000
Kontejner dlouhý se schody na střechu, na střeše terasa, třetina vyhrazena pro WC a dvě třetiny vyhrazeny pro zázemí kavárny. Cena za kontejner včetně všech úprav a vnitřního vybavení 1 1 700 000 1 700 000
Úprava okolí, instalace, zprovoznění, zasíťování aj. (10000 Kč/m2 kanalizace, 3000 Kč/m2, vodovod 3000 Kč/m2 elektřina). 1 220 000 220 000
Cena projektové dokumentace celkem: 1 199 200 199 200
Úklid WC, další náklady částečně pokryje nájemné provozovatelem 3 36 000 108 000
Cena celkem: 2 299 200 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt Odůvodnění Závěr
útvar MMB pro oblast Smart City Ve Strategii pro Brno (2007) je projekt v souladu s prioritou KVALITA ŽIVOTA, s opatřením 3.1.5 Zlepšení kvality veřejných prostranství a vybraných složek životního prostředí. V nově připravované strategii #brno2050 je projekt v souladu s hodnotou KOMPAKTNÍ A VYVÁŽENÉ MĚSTO. proveditelný
Majetkový odbor majetek města ve správě městské části proveditelný
Odbor územního plánování a rozvoje Plocha zeleně ochranné a izolační není pro umístění kavárny vhodná. Doporučujeme návrh koordinovat se studiemi, zpracovanými pro toto dané území. Vhodná by byla část pozemku 1114/1, který leží v „bílé“ ploše (komunikací a prostranství místního významu) -nedaleko stávajícího nízkoprahového centra IQ Roma-servis, které je na parcele 1114/5. proveditelný
Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství Pozemek není součástí protipovodňové ochrany. proveditelný
Odbor investiční V návrhu podhodnoceny náklady na připojení na inženýrské sítě i realizaci objektu. Navržený projekt nelze realizovat do 3 mil. Kč včetně údržby po 3 roky. neproveditelný