Brno hraje PINEC
nevítězný

Doplnění venkovních pingpongových stolů na místech, které již v současné době slouží pro volnočasové aktivity, konkrétně ve dvou lokalitách pod Špilberkem a v jedné lokalitě na Kraví hoře.

Město Brno disponuje poměrně velkým počtem dětských hřišť a postupně přibývá i volnočasových hřišť pro obyvatele dalších věkových skupin – mládež či seniory. Pingpongové stoly na nich však povětšinou chybí, jediné volně přístupné jsme objevili v parku Lužánky, ostatní jsou součástí oplocených areálů s placeným režimem. Přitom právě pingpong je sport, který lze provozovat téměř kdekoliv, nevyžaduje žádné nákladné vybavení ani složitý trénink a na rekreační úrovni jej dokáže hrát dítě i senior.

Pro projekt Brno hraje PINEC jsme vytipovali tři lokality (viz obrazovou přílohu), ve kterých by umístění pingpongových stolů vhodně rozšířilo stávající nabídku aktivit. Dvě z nich se nacházejí v parku pod Špilberkem – dětské hřiště nad Pellicovou (1) a hřiště na pétanque nad ulicí Husovou (2) – zde je místo vždy pro jeden stůl. Další je na Kraví Hoře, konkrétně v místě stávajícího dětského hřiště (3), které poskytuje dostatečný prostor pro umístění dvou stolů. Celkem se tedy jedná o 4 stoly. Místa je možné doplnit lavičkami.

Vybrané lokality jsou veřejně přístupné, instalace stolů nevyžaduje žádné speciální terénní ani stavební úpravy, provozování pingpongu nebude mít negativní vliv na jejich okolí ani neznemožní jejich stávající užívání.

Rozpočet zahrnuje instalaci všech čtyř stolů ve všech třech lokalitách. V případě, že by se některá z nich ukázala být z jakéhokoliv důvodu problematická, lze projekt realizovat i v menším rozsahu a rozpočet úměrně ponížit, případně jej realizovat v několika etapách. Částka na provoz předpokládá údržbu v běžném rozsahu – posekání trávníku v okolí stolů cca jednou za měsíc. Samotné stoly jsou odolné – betonové s ocelovou síťkou.


Veřejný přínos projektu: Doplnění veřejných pingpongových stolů na území Brna-střed rozšíří možnosti snadno dostupného sportovního vyžití všech věkových skupin.

Navrhovatel:
Zuzana Sankotová
 
Kontaktovat navrhovatele
Název:
Brno hraje PINEC
Lokalita:
Brno - střed
Rozpočet:
410 000 Kč
Tématická oblast:
Sport
Délka realizace:
1 měsíc
Počet líbí se mi:
363
Status:
nevítězný
Posouzení proveditelnosti (Více informací)
útvar MMB pro oblast Smart City
Majetkový odbor
Odbor územního plánování a rozvoje
Odbor investiční
Odbor památkové péče
MČ Brno - střed
Rozpočet projektu - návrh
Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
venkovní pingpongový stůl betonový, síťka, doprava, montáž a instalace 4 70 000 280 000
lavička 4 10 000 40 000
Cena projektové dokumentace celkem: 1 30 000 30 000
sekání trávy, případné opravy 3 20 000 60 000
Cena celkem: 410 000 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt Odůvodnění Závěr
útvar MMB pro oblast Smart City Ve Strategii pro Brno (2007) je projekt v souladu s prioritou KVALITA ŽIVOTA, s opatřením 3.1.2 Podpora volnočasových aktivit, rekreace a sportu. V nově připravované strategii #brno2050 je projekt v souladu s hodnotou SPORTOVNÍ MĚSTO. proveditelný
Majetkový odbor majetek města, lokalita Špilberk ve správě Veřejné zeleně města Brna, p.o., lokalita Kraví hora ve správě městské části proveditelný
Odbor územního plánování a rozvoje Všechny lokality jsou součástí plochy parků, která umístění tohoto mobiliáře umožňuje. Pro č. 1 a 2 platí navíc památková ochrana a Regulační plán MPR Brno, pro lokalitu č. 3 platí regulační plán ÚPZ Kraví hora. proveditelný
Odbor investiční proveditelný
Odbor památkové péče proveditelný
MČ Brno - střed proveditelný