Nájezdy pro kočárky na schody do Tyršáku
neproveditelný

Projekt má usnadnit vstup s kočárkem do Tyršova sadu z ulice Botanické. U tohoto vstupu vede do parku pouze schodiště. Pokud by to bylo technicky možné, nájezdy by byly sklápěcí nebo posuvné, aby co nejméně překážely na schodišti.

Tyršův sad je pro malé děti jako stvořený (pískoviště, prolízačky, kozičky...). Není divu, že v něm narazíte na spoustu kočárků. Do parku vedou dva vstupy - z frekventované ulice Kounicova a z klidné ulice Botanická. S malým dítkem v kočárku by mnoho maminek dalo přednost vstupu z klidné ulice Botanické. Problémem je však schodiště. I pokud by chtěl někdo parkem pouze projet, narazí na schodiště. Pokud by to bylo technicky možné, bylo by vhodné udělat nájezdy sklápěcí nebo posuvné, aby co nejméně překážely na schodišti. Nájezdy by byly kovové, vyrobeny tak, aby odolaly povětrnostním podmínkám. Vzhledem k rozdělení schodiště na dvě části by se i nájezdy skládaly z několika částí.


Veřejný přínos projektu: usnadnění vstupu do parku pro všechny s kočárkem

Navrhovatel:
Sandra Podskalská
 
Kontaktovat navrhovatele
Název:
Nájezdy pro kočárky na schody do Tyršáku
Lokalita:
Brno - střed
Rozpočet:
31 000 Kč
Tématická oblast:
Děti
Délka realizace:
1 měsíc
Počet líbí se mi:
151
Podpora
Projekt byl podpořen podpisovým archem
Status:
neproveditelný
Posouzení proveditelnosti (Více informací)
útvar MMB pro oblast Smart City
Majetkový odbor
Odbor životního prostředí
Rozpočet projektu - návrh
Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
nájezdy včetně montáže 1 20 000 20 000
Projektová dokumentace 1 2 000 2 000
údržba 3 3 000 9 000
Cena celkem: 31 000 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt Odůvodnění Závěr
útvar MMB pro oblast Smart City Ve Strategii pro Brno (2007) je projekt v souladu s prioritou KVALITA ŽIVOTA, s opatřením 3.1.5 Zlepšení kvality veřejných prostranství a vybraných složek životního prostředí. V nově připravované strategii #brno2050 je projekt v souladu s hodnotou KOMPAKTNÍ A VYVÁŽENÉ MĚSTO. proveditelný
Majetkový odbor majetek města ve správě Veřejné zeleně p.o. proveditelný
Odbor životního prostředí Stávající bezbariérový přístup do nemovité kulturní památky parku Tyršův sad je zajištěn vstupem z ulice Kounicova. Schodiště u vstupu z ulice Botanická má průchozí šířku 130 cm a není v dobrém technickém stavu a vyžaduje opravu včetně opěrných zídek. Umístění nájezdů na schodiště vytvoří na schodišti neočekávanou překážku, která by mohla ohrozit bezpečnost návštěvníků (park je koncipován i pro zrakově postižené návštěvníky). Vzhledem k délce a sklonu schodiště hmotnost jednotlivých částí sklopných kovových nájezdů by neumožňovala jejich zvedání tzv. na ruku, ale instalací zvedacího mechanizmu. neproveditelný