DigiDěti: semináře do brněnských škol
nevítězný
Karolína Presová
1 112 150 Kč (navržený)
Vzdělání
BRNO
6 měsíců
301 líbí se mi
195 hlasů

Pro děti je internet samozřejmostí. Málokteré z nich ovšem ví, jaký vliv na zdraví, soustředění nebo učení mohou mít sociální sítě a aplikace, které denně používají. Ukažme jim jinou perspektivu, a naučme je lépe reflektovat jejich aktivity online.

Žijeme ve světě sociálních sítí a generace teenagerů se v nich pohybuje několik hodin denně. Aby děti byly schopné z internetu vytáhnout jenom to nejlepší a nejužitečnější a byly schopné se vyhnout všem nástrahám a nebezpečím, musí vědět, jak svět sociálních sítí funguje. Musí vědět, na jakých principech je postaven, jakými pravidly se řídí a jak ovlivňuje jejich mentální i fyzické zdraví. Děti si potřebují vytvořit zdravý odstup a získat nadhled nad aplikacemi, které používají a sítěmi, na kterých jsou aktivní, aby se eliminoval jejich negativní dopad. Bude lepší, pokud se z dětí stanou aktivní uživatelé sociálních sítí a internetu, kteří rozumí tomu, co dělají, kam vedou jejich digitální stopy a kam svá osobní data posílají, než pasivní příjemci, kteří jen slepě následují to, co jim sociální sítě naservírují bez jakékoliv kritické reflexe. Děti jsou chytré a online prostředí je pro ně přirozené, potřebují ovšem nasměrovat a nastavit zrcadlo v tom, jak se online pohybovat a kde jsou hranice jejich bezpečí.

Projekt by se skládal z interaktivních přednášek na 40 brněnských školách, které by byly pečlivě sestaveny odborníky z řad psychologů, pedagogů i samotných influencerů sociálních sítí. Odborníci by zaškolili lektory, kteří by pak samotné přednášky byli schopni na školách doručit. Děti by se například dozvěděly, jaké problémy mohou mít, pokud zveřejní své osobní údaje; jak je nadužívání sociálních sítí ovlivňuje mentálně i fyzicky nebo jak internet ovlivňuje proces učení a soustředění ve škole. Přednášky pro děti by bylo vhodné doplnit i o semináře pro rodiče, kteří mohou dítě v jeho chápaní a užívání digitálního světa ovlivnit a hlavně mu být pomocnou rukou při jakýchkoliv problémech. Ale aby tomu tak bylo, musí sami rozumět tomu, co jejich děti na internetu dělají, kam se pohybují a jaké jsou jejich oblasti zájmu.

Hlasovací video

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Projekt pomůže dětem a dospívajícím na 40 brněnských středních a základních školách k jejich bezpečnému a uvědomělému používání internetu a sociálních sítí. Děti si budou schopny vytvořit kritický názor na to, jak internet používají, jaká data o sobě na internetu sdílejí, a jak je ovlivňuje v jejich každodenním životě i ve studijních výsledcích. Druhotně projekt pomůže rodičům zorientovat se v moři sociálních sítí a aplikací a budou tak pevnou a edukovanou oporou pro své děti.

Projekt není vázán na žádnou lokalitu

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Příprava výukových materiálů a plány obsahu přednášek společně s experty na danou problematiku (přednášky pro školy i pro rodiče) 1 100 000 100 000
Zaškolování lektorů, kteří následně na školách budou přednášet podle domluveného a naplánovaného rámce (počet zaškolovacích dnů = 2) 2 30 000 60 000
Organizace přednášek na školách (zaškolení lektoři mohou být například i studenti pedagogiky/psychologie) 40 2 500 100 000
Organizace seminářů pro rodiče (5x seminář pro rodiče v budovách vybraných škol) 5 5 000 25 000
Marketingová podpora přednášek pro rodiče (letáky, online reklama) 5 5 000 25 000
Koordinace projektu (organizace ve školách, koordinace s experty a lektory, koordinace tvorby výukových materiálů a marketingových aktivit) 3 30 000 90 000
Příprava a vyhodnocení zpětné vazby od škol 40 800 32 000
Projektová dokumentace 1 680 150 680 150
- 3 0 0
Cena celkem: 1 112 150 Kč

Posouzení proveditelnosti