Komínské sakury
neproveditelný
Ivana Paukertová
1 890 284 Kč
Zeleň
Brno - Komín
3 měsíce
20 líbí se mi (podpořen podpisovým archem)

Účelem projektu je vrátit do Komínského sídliště sakury a krásu.

Navrhuji vysadit převislé růžové sakury (20 ks), další stromy (26 ks) a okrasné keře (95 ks). Z keřů jsou to pustoryly (jasmíny) a růžové akáty, které tu bývaly, dále modřil, keř s krásnými tmavě růžovými květy, ze kterého se vyrábí barvivo indigo, čokoládový keř z Himalájí s převislými květy, japonský dřín s velkými bílými květy a jedlými plody a další druhy.
Staré nevzhledné přístřešky pro popelnice navrhuji zakrýt popínavými liánami a vysadit nové záhony s trvalkami. Navrhuji i vymezit místa na záhony pro ty občany, kteří si je chtějí osázet a starat se o ně.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Přínosem je zvýšení počtu stromů a keřů v sídlišti, cílová skupina jsou obyvatelé a návštěvníci ulice Řezáčovy, kteří chtějí mít své okolí pěkné s dostatkem zeleně.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Prumus subhirtella ´Pendula´ 20 11 500 230 000
ostatní stromy 26 8 077 210 002
liány k popelnicím 16 450 7 200
záhony 225 525 118 125
záhony pro obyvatele 200 20 4 000
keře 95 1 009 95 855
Projektová dokumentace 1 76 102 76 102
údržba, pletí, zálivka 3 383 000 1 149 000
Cena celkem: 1 890 284 Kč

Posouzení proveditelnosti

Subjekt Odůvodnění Závěr
útvar MMB pro oblast Smart City Ve Strategii pro Brno (2007) je projekt v souladu s prioritou KVALITA ŽIVOTA, s opatřením 3.1.5 Zlepšení kvality veřejných prostranství a vybraných složek životního prostředí. V nově připravované strategii #brno2050 je projekt v souladu s hodnotou PŘÍRODA VE MĚSTĚ. proveditelný
Majetkový odbor majetek města ve správě městské části proveditelný
MČ Brno - Komín Městská část nesouhlasí s realizací projektu, a to s ohledem na vyjádření Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky (AOPK ČR) a revitalizaci zeleně v lokalitě Řezáčova, která byla realizována v roce 2017. neproveditelný