Vraťme dětem hřiště
nevítězný

Revitalizace 2 dětských hřišt v Brně-Komíně. Hřiště jsou navržena pro všechny věkové skupiny, budou celoročně přístupná a veřejně otevřená.

Původní dětská hřiště jsou dnes osázena keři a je zde zamezeno původní využití . Plochy postupně chátrají. Projekt zajistí revitalizaci celého prostoru. V Komíně přibývá mladých rodin s dětmi a moderní interaktivní hřiště pro ně budou impulsem k vysoké návštěvnosti.
1. hřiště Chytilova/Včeličkova-hřiště pro děti 2-8.let
Oplocená plocha s dopadovou gumou bude doplněna o herní prvky-skluzavka s lezeckou stěnou, pružinové houpadlo a lanová prolézačka. Místoasfaltové plochy vznikne v zeleni malé pískoviště.
2.hřiště Urxova/J.Jabůrkové-hřistě pro hravé od 2-99.let.
Část hřiště je řešena dopadovou plochou s herními prvky-vertikální rotační kruh, pružinové houpadlo, vahadlová houpačka, dvojhrazda s požární tyčí, nerezová naslouchadla spojená podzemním zvukovodem a velký lanový prvek. U hřiště bude instalován pingpongový stůl a šachovnicový stole k s lavičkami.


Veřejný přínos projektu: Hlavním přínosem projektu je revitalizace prostoru, který bude sloužit široké veřejnosti k setkávání a sportování. Je využíván prostor mimo dopravu a pod stromy. Navrhované herní prvky jsou interaktivní a moderní. Projekt využívá rozmanitosti jak věkové, tak variantní, herní prvky vyhovují všem nařízením a normám. Záruční doba na prvky je od 2 do 5-ti let.

Navrhovatel:
Kateřina Jarošová
 
Kontaktovat navrhovatele
Název:
Vraťme dětem hřiště
Lokalita:
Brno - Komín
Rozpočet:
2 999 000 Kč
Tématická oblast:
Jiné: děti, sport, volnočasové venkovní aktivity
Délka realizace:
4 měsíce
Počet líbí se mi:
53
Podpora
Projekt byl podpořen podpisovým archem
Status:
nevítězný
Posouzení proveditelnosti (Více informací)
útvar MMB pro oblast Smart City
Majetkový odbor
Odbor investiční
Odbor územního plánování a rozvoje
MČ Brno - Komín
Rozpočet projektu - návrh
Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Herní prvky hřiště Chytilova/Včeličkova 1 350 000 350 000
Stavební práce, oplocení, dopadová plocha 1 147 000 147 000
Herní prvky hřiště Urxova/J.Jabůrkové 1 1 800 000 1 800 000
Stavební práce, oplocení, dopadová plocha 1 470 000 470 000
Cena projektové dokumentace celkem: 1 190 000 190 000
údržba 3 14 000 42 000
Cena celkem: 2 999 000 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt Odůvodnění Závěr
útvar MMB pro oblast Smart City Ve Strategii pro Brno (2007) je projekt v souladu s prioritou KVALITA ŽIVOTA, s opatřením 3.1.5 Zlepšení kvality veřejných prostranství a vybraných složek životního prostředí. V nově připravované strategii #brno2050 je projekt v souladu s hodnotou KOMPAKTNÍ A VYVÁŽENÉ MĚSTO a SOUDRŽNÉ A RESPEKTUJÍCÍ MĚSTO. proveditelný
Majetkový odbor obě lokality v majetku města ve správě městské části proveditelný
Odbor investiční Po odečtu nákladů na údržbu a servis a zpracování projektové dokumentace (cca 190 tis.) stanovit zbytek částky pro tvorbu projektu jako limitní. proveditelný
Odbor územního plánování a rozvoje Jedná se o revitalizaci stávajících dětských hřišť v ploše bydlení. Dětská hřiště jsou zde přípustnou součástí těchto ploch. proveditelný
MČ Brno - Komín proveditelný