Vraťme dětem hřiště
nevítězný
Kateřina Jarošová
2 999 000 Kč (navržený)
Jiné
Brno - Komín
4 měsíce
53 líbí se mi (podpořen podpisovým archem)
506 hlasů

Revitalizace 2 dětských hřišt v Brně-Komíně. Hřiště jsou navržena pro všechny věkové skupiny, budou celoročně přístupná a veřejně otevřená.

Původní dětská hřiště jsou dnes osázena keři a je zde zamezeno původní využití . Plochy postupně chátrají. Projekt zajistí revitalizaci celého prostoru. V Komíně přibývá mladých rodin s dětmi a moderní interaktivní hřiště pro ně budou impulsem k vysoké návštěvnosti.
1. hřiště Chytilova/Včeličkova-hřiště pro děti 2-8.let
Oplocená plocha s dopadovou gumou bude doplněna o herní prvky-skluzavka s lezeckou stěnou, pružinové houpadlo a lanová prolézačka. Místoasfaltové plochy vznikne v zeleni malé pískoviště.
2.hřiště Urxova/J.Jabůrkové-hřistě pro hravé od 2-99.let.
Část hřiště je řešena dopadovou plochou s herními prvky-vertikální rotační kruh, pružinové houpadlo, vahadlová houpačka, dvojhrazda s požární tyčí, nerezová naslouchadla spojená podzemním zvukovodem a velký lanový prvek. U hřiště bude instalován pingpongový stůl a šachovnicový stole k s lavičkami.

Hlasovací video

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Hlavním přínosem projektu je revitalizace prostoru, který bude sloužit široké veřejnosti k setkávání a sportování. Je využíván prostor mimo dopravu a pod stromy. Navrhované herní prvky jsou interaktivní a moderní. Projekt využívá rozmanitosti jak věkové, tak variantní, herní prvky vyhovují všem nařízením a normám. Záruční doba na prvky je od 2 do 5-ti let.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Herní prvky hřiště Chytilova/Včeličkova 1 350 000 350 000
Stavební práce, oplocení, dopadová plocha 1 147 000 147 000
Herní prvky hřiště Urxova/J.Jabůrkové 1 1 800 000 1 800 000
Stavební práce, oplocení, dopadová plocha 1 470 000 470 000
Cena projektové dokumentace celkem: 1 190 000 190 000
údržba 3 14 000 42 000
Cena celkem: 2 999 000 Kč

Posouzení proveditelnosti