SÁL PRO KOMUNITNÍ CENTRUM LERCHOVA
vítězný

Víceúčelový sál navazující na prostory komunitního centra. Sál bude sloužit kulturním a sportovním aktivitám dle přání a potřeb občanů. Současné kapacity v okolí jsou plně vytížené.

Navazuje na PaRo 2017 \"Komunitní a volnočasové centrum se zázemím pro Kraví horu\". Rozšiřuje jeho kapacitu a využívá sociální zázemí. Sál vznikne rekonstrukcí stávajícího halového prostoru o výměře 200m2. Jedná se o železobetonový monolitický skelet s cihelnou vyzdívkou obvodových zdí. Projekt zahrnuje výměnu oken, zateplení stropu, kvalitní podlahu, vytápění a osvětlení. Součástí sálu jsou sklady sportovního nářadí, které budou dočasně sloužit jako převlékárny oddělené pro muže a ženy.


Veřejný přínos projektu: V místě je poptávka po sportovním a kulturním vyžití v krytých prostorách. Týká se to všech věkových kategorií obyvatel. Akce, které v daném místě proběhly, prokázaly zájem občanů o komunitní život. Komunitní prostory s výjimkou kostela a škol zcela chybí. Nabízející se prostor tento problém řeší. Mohou zde probíhat sportovní aktivity, plesy, divadlo, koncerty, přednášky atd. Komunitní život, který umožňuje osobní kontakt mezi lidmi a společné sdílení zážitků, považujeme za nenahraditelnou hodnotu.

Navrhovatel:
Irena Greplová
 
Kontaktovat navrhovatele
Název:
SÁL PRO KOMUNITNÍ CENTRUM LERCHOVA
Lokalita:
Brno - střed
Rozpočet:
2 999 264 Kč
Tématická oblast:
Jiné: víceúčelový sál
Délka realizace:
10 měsíců
Počet líbí se mi:
528
Podpora
Projekt byl podpořen podpisovým archem
Status:
vítězný (OCENĚNÝ MEDAILÍ)
Posouzení proveditelnosti (Více informací)
útvar MMB pro oblast Smart City
Majetkový odbor
Odbor investiční
MČ Brno - střed
Rozpočet projektu - návrh
Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Bourací práce a odvoz materiálu 53 3 000 159 000
Svislé konstrukce 43 1 788 76 884
Vodorovné konstrukce a podlahy 200 2 400 480 000
Výplně otvorů 44 9 200 404 800
Vytápění, VZT a zateplení stropu 720 1 400 1 008 000
Elektroinstalace, osvětlení 200 770 154 000
Úpravy povrchů a malba 740 167 123 580
Zdvihací plošina 1 200 000 200 000
Cena projektové dokumentace celkem: 1 198 000 198 000
energie, voda, úklid 3 65 000 195 000
Cena celkem: 2 999 264 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt Odůvodnění Závěr
útvar MMB pro oblast Smart City Ve Strategii pro Brno (2007) je projekt v souladu s prioritou KVALITA ŽIVOTA, s opatřením 3.1.2 Podpora volnočasových aktivit, rekreace a sportu. V nově připravované strategii #brno2050 je projekt v souladu s hodnotou SPORTOVNÍ MĚSTO a SOUDRŽNÉ A RESPEKTUJÍCÍ. proveditelný
Majetkový odbor majetek města ve správě Odboru správy majetku Magistrátu města Brna proveditelný
Odbor investiční proveditelný
MČ Brno - střed proveditelný