SÁL PRO KOMUNITNÍ CENTRUM LERCHOVA
v realizaci
Irena Greplová
2 999 264 Kč (navržený)
Jiné
Brno - střed
10 měsíců
528 líbí se mi (podpořen podpisovým archem)
2161 hlasů
Kancelář participace

Víceúčelový sál navazující na prostory komunitního centra. Sál bude sloužit kulturním a sportovním aktivitám dle přání a potřeb občanů. Současné kapacity v okolí jsou plně vytížené.

Navazuje na PaRo 2017 \\\\\\\"Komunitní a volnočasové centrum se zázemím pro Kraví horu\\\\\\\". Rozšiřuje jeho kapacitu a využívá sociální zázemí. Sál vznikne rekonstrukcí stávajícího halového prostoru o výměře 200m2. Jedná se o železobetonový monolitický skelet s cihelnou vyzdívkou obvodových zdí. Projekt zahrnuje výměnu oken, zateplení stropu, kvalitní podlahu, vytápění a osvětlení. Součástí sálu jsou sklady sportovního nářadí, které budou dočasně sloužit jako převlékárny oddělené pro muže a ženy.

Hlasovací video

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: V místě je poptávka po sportovním a kulturním vyžití v krytých prostorách. Týká se to všech věkových kategorií obyvatel. Akce, které v daném místě proběhly, prokázaly zájem občanů o komunitní život. Komunitní prostory s výjimkou kostela a škol zcela chybí. Nabízející se prostor tento problém řeší. Mohou zde probíhat sportovní aktivity, plesy, divadlo, koncerty, přednášky atd. Komunitní život, který umožňuje osobní kontakt mezi lidmi a společné sdílení zážitků, považujeme za nenahraditelnou hodnotu.

Deník projektu

Datum Popis
únor 2019 Schválení rozpočtového opatření a realizátora projektu: Kancelář participace.
červen 2019 Tento projekt přímo navazuje a je závislý na projektu z předešlého ročníku, a to \"Komunitní a volnočasové centrum se zázemím pro Kraví horu\" viz deník tohoto projektu.

Rozpočet projektu - návrh

Posouzení proveditelnosti