Svatojakubská cesta v Brně
nevítězný
Roman Klecker
655 000 Kč (navržený)
Jiné
BRNO
6 měsíců
355 líbí se mi
350 hlasů

Již téměř 10 let je Brno na trase nejvýznamnější evropské poutní cesty do španělského Santiaga de Compostela. Málokdo z Brňanů však o tom ví, chybí propagace \\\"v terénu\\\". Navrhuji zrealizovat trvalé značení a poutnická zastavení na území města Brna.

Projektem navrhuji pomocí značení a drobné infrastruktury seznámit nejen Brňany s unikátem, že Brno leží na křižovatce Svatojakubských cest. Jedna vede od Polska k Dunaji (jedné z hlavních poutnických tepen od Budapešti, Bratislavy a Vídně), druhá od Velehradu směrem na Český Krumlov a poté k Linci. Stávající propagace je omezena na tabulku u vchodu do chrámu Sv. Jakuba.
Navrhuji vytvořit cca 5 zastavení s panely o cestě, po celé trase městem pak vhodné značení (chodníky, sloupy, stávající červenobílé info-ukazatele, piktogramy, apod.) a několik laviček pro odpočinek. Pokud to bude technicky možné, umístění alespoň jedné lavičky u přívodu pitné vody či spřáteleného podniku, který dovolí nabrání pitné vody.
Projekt navrhuji zejména proto, že občané města mohou být na vedení Svatojakubské cesty územím města právem pyšní a mohou jak sami úseky využívat k procházkám a vzdělávání se o cestě, tak inspirovat ostatní např. k vykonání pěší pouti. Zviditelnění Svatojakubské cesty v Brně může být také přínosem pro lokální ekonomiku.
Hlavní trasa vede od Obřan podél řeky Svitavy až k Olympii v Modřicích, s odbočkou od Zábrdovic k centru města a po ul. Křenové zpět k řece, druhá cesta přichází od Tuřan a Holásek k Olympii.
Projekt by byl realizován výhradně na pozemcích města Brna.

Hlasovací video

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Projekt seznamuje veřejnost s tím, že město je propojeno s unikátní evropskou sítí Svatojakubských poutních cest, nabádá k vycházkám po trase a inspiruje k vykonání celé pěší pouti. Uživateli jsou jak občané města Brna všech věkových kategorií tak jeho návštěvníci. Projekt může významně přispět ke zviditelnění města a podpořit rovněž lokální ekonomiku.

Projekt není vázán na žádnou lokalitu

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Značení v terénu 100 500 50 000
Lavičky 5 35 000 175 000
Informační tabule 5 40 000 200 000
Grafické práce 1 50 000 50 000
Rezerva na realizaci 1 50 000 50 000
Cena projektové dokumentace celkem: 1 40 000 40 000
údržba tabulí a laviček 3 30 000 90 000
Cena celkem: 655 000 Kč

Posouzení proveditelnosti